Dr Sc med Biljana Stojanović

 

Dr Sc med Biljana Stojanović

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacuje, klinički neurolog

 

Specijalističke konsultacije iz domena:

  • Fizijatrija,

  • Medicinska rehabilitacija,

  • Neurologija,