Dr Biljana Stojanović

Dr Biljana Stojanović

Dr Biljana Stojanović, specijalista fizkalne medicine i rehabilitacije i klinički neurolog, već trideset godina radi u domenu medicinske rehabilitacije sa pacijentima širokog spektra stanja i oboljenja. Stalno se usavršava i sama sprovodi edukacije iz domena neurologije i pruža podršku drugim edukativnim programima.

Dr Biljana Stojanović - Pro Fizio

Dr Sc. med. Biljana Stojanović

U Pro Fizio ambulanti radi kao konsultant od samog osnivanja i svojim znanjem i kompetencijam doprinosi napretku našeg tima i celokupne ustanove. Posebna znanja iz neuro-dijagnostike i kontrole bola koja je stekla edukacijom i bogatom kliničkom praksom kombinuje sa znanjima i konceptima medicinske rehabilitacije i na taj način uspešno rukovodi rehabilitacionim protokolima u našoj ambulanti.

Specijalističke konsultacije iz domena:

  • Fizijatrija,
  • Medicinska rehabilitacija,
  • Neurologija,