EDUKACIJA – NOVO!!

Poštovani,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da smo u okviru naše ambulante započeli sa organizacijom autorizovanih edukativnih seminara/kurseva iz domena fizikalne medicine i rehabilitacije.

U narednom periodu trudićemo se da prepoznamo aktuelne teme i obezbedimo kvalitetne predavače u skladu sa odabranim temama.

Ovim pismom Vas pozivamo da nam se, ukoliko prepoznate opravdanost, priključite na edukaciji koju organitujemo u Oktobru ove godine.

Tema: KINEZITERAPIJA I PROPRIOCEPCIJA U FIZIOTERAPIJI – Deo 1  (Donji kinetički lanac)

Predavač: Blanka Koščak Tivadar, PhDc (Slovenia)

Opis i program u prilogu.

Mesto održavanja edukacije:    Pro Fizio ambulanta za rehabilitaciju,                                                                                                                 Vojvode Stepe 347B, Voždovac, Beograd

Tip edukacije: Predavanje i radionica

 

Datum: 12.10.2019.

Vreme početka: 08.30h

Očekivano vreme završetka: 19.30h

Broj radnih sati: 10

Cena za Deo 1.: 18000,00 RSD    (Rezervacija mesta 6000,00 RSD – za individualne prijave)

Račun za uplate: 340-11410885-30 (ERSTE Banka)

Na uplatnici u polju – Svrha uplate, molim Vas upišite ime polaznika i temu edukacije iz naslova.

 

KINEZITERAPIJA I PROPRIOCEPCIJA U FIZIOTERAPIJI – Deo 1  (Donji kinetički lanac)

Predavač: Blanka Koschak Tivadar PhDc

Kinezioterapija i proprioceptivna rehabilitacija, pokretom, značajno doprinose poboljšanju, očuvanju i oporavku poremećene zdravstvene ravnoteže. Eliminiše kineziofobiju, koja ograničava uspešnu rehabilitaciju i eliminiše rizik od razvoja hroničnog bola.

Kinezioterapija i proprioceptivna rehabilitacija poboljšavaju senzimotornu funkciju mišića, poboljšavaju izmenjenu biomehaniku, dovodi do modifikacije osećaja bola, poboljšavaju funkciju i, uz veću samosvest i aktivnost, obezbeđuju bolji kvalitet života. Kognitivno orijentisana fizička aktivnost, prema najnovijim naučnim rezultatima, obezbeđuje uspešnu rehabilitaciju. Rehabilitacija je zasnovana na savremenim neuro-naučnim pristupima i što je više moguće u skladu sa potencijalima i očekivanjima pacijenta.

Razumevanjem mehanizma bola i disfunkcije nociceptivne obrade kod hroničnog bola, terapeut može objasniti pacijentu mehanizam centralne senzibilizacije. Uz dobro poznavanje osobina bio-psiho-socijalnog bola i upotrebu specifičnih komunikacionih  veština, i primenu stimulativnh modela fizičke aktivnosti, rehabilitacija će biti efikasnija.

Sa integracijom kinezioterapije i proprioceptivne rehabilitacije, lekar/ terapeut/ trener će savladati najsavremenije tehnike i saznanja koja se primenjuju u medicini.

Kineziterapija i proprioceptivna rehabilitacija su korisni u rehabilitaciji kod ortopedskih, traumatoloških, kardioloških, neuroloških, kao i kod drugih simptoma i stanja, u sportu i bez obzira na starosnu dob pacijenta.

Učesnici kursa će:

•biti obučeni za procenu motoričke kontrole donjeg kinetičkog lanca u cilju procene mišićne snage i izdržljivosti pacijenata i osoba koje imaju bilo koji vid disfunkcije donjeg kinetičkog lanca;

• biti obučen za izradu programa rehabilitacije koji se odnose na razne bolesti, povrede i stanja;

• biti obučeni za pripremu programa rehabilitacije za izdržljivost i povećanje mišićne snage zasnovane na principima kineziterapije i proprioceptivnih vežbi.

Usmena i praktična verifikacija će se vršiti istovremeno tokom trajanja kursa.

Edukacija je pogodna za fizioterapeute, lekare i sportske trenere.

Program:

8.00 do 8.15        Prijava, jutarnja kafa/čaj

8.15 do 8.30        Ulazni test/evaluacija

8.30 do 9.15        Značenje kinezioterapije i propriocepcije – naučni nalazi

9.15 do 10.30      Značenje kinezioterapije i propriocepcije – opšti deo

10.30 do 11h       Pauza

11.00 do 11.45   Kinezioterapija i propriocepcija – teorija donjih ekstremiteta

11.45 do 12.30   Kinezioterapija i propriocepcija – vežbe donjeg ekstremiteta

12.30 do 13.30   Ručak

13.30 do 14.15   Razumevanje boli

14.15 do 15.30   Kognitivno orijentisana fizička aktivnost

15.30 do 16.00   Pauza

16.00 do 16.45   Kinezioterapija i teorija donjeg ekstremiteta propriocepcije

16.45 do 17.30   Kinezioterapija i propriocepcija donji ekstremiteti – vežba

16.45 do 17.30   Vežbe orijentisane na senzornu stimulaciju

17:30 do 18:00   Diskusija

18:00 do 18:15   Izlazni test/evaluacija

 

Predavač: Blanka Koschak Tivadar

Diplomirani fizioterapeut, magistar obrazovanja i zdravstva i doktorski kandidat na Univerzitetu u Ljubljani.

Međunarodne reference :

• Ciriax terapeut,

• PNF terapeut

• FDM terapeut

• Fascialni fitnes trener – trener

Aktivni je predavač na kongresima i konferencijama u Sloveniji i svetu, kao i autor nekoliko objavljenih članaka. Ima habilitaciju višeg predavača i obrazuje studente fizioterapije.