O NAMA

Pro Fizio – Fizikalna terapija i rehabilitacija

Ambulanta za rehabilitaciju Pro Fizio, nastala je  na ideji o združenoj primeni aspekata regenerativne medicine i fizioterapije sa ciljem postizanja trajnijih i kvalitetnijih efekata rehabilitacije.

Ideja je podržana od strane  ordinacije za hiperbaričnu medicinu HBO medical centar, i njenog osnivača Prim. Dr Miodraga Živkovića i stručnog tima koji je okupljen oko ove ustanove.

Osnivač i glavni terapeut  Branka Vorkapića ambulante za rehabilitaciju Pro Fizio završio je strukovnu specijalizaciju na Medicinskom fakultetu u Beogradu kao i specifične edukacije iz hiperbarične medicine na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu i iz primene Platelet Rich Plasma terapije (PRP) na Da Vincci klinici u Holandiji . pro fizio-96  

Ideje i zajednički rad usmeren je ka pomeranju granica i terapijskih mogućnosti nedicinske rehabilitacije upotrebom elemenata regenerativne medicije kao što su hiperbarična oksigenacija i PRP terapija i individualno prilagođene i ciljane fizikalne terapije.

Naša težnja je da se našim pacijentima omogućio najbolji medicinski i rehabilitacioni tretman.

Postulati personalne medicine, konstantno lično usavršavanje, beleženje i praćenje rezultata te njihovo prikazivanje na stručnim i edukativnim skupovima i stalna težnja ka povećanju terapiskih mogućnosti, postavili su temelj za otvaranje i opravdavaju naziv –

PRO FIZIO Ambulanta za rehabilitaciju.

Profesionalna fizioterapija je naš poziv!

Pored rada sa pacijentima Pso Fizio ambulanta za rehabilitaciju je usmerena i podržava rad Srpske zdravstvene organizacije sa ciljem  edukacije medicinskih i nemedicinskih kadrova o značaju i putevima održavanja zdravstvene higijene i očuvanju zdravlja.

Takođe Pro Fizio ambulanta aktivno podržava sportiste i sportske  klubove i različita takmičenja pa se na spisku naših redovnih klijenata nalaze: Rukometni klub Partizan, Košarkaški klub Sava iz Beograda, Teniski klub Haron iz Beograda, Košarkaška biznis liga i mnogi drugi