KONSULTANTI

Konsultanti

Stručna podrška – Pro Fizio

Fizikalna terapija, medicinska rehabilitacija,

ortopedija, sportske povrede

 

Dr Sc med Biljana Stojanović

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Klinički neurolog

Lekar sa preko 30 godina iskustva u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i neurologiji.  Bavi se neurološkom dijagnostikom, terapijom i medicinskom rehabilitacijom:

Glavobolje,centralna i periferna neuralgija, neuropatija, stanje posle moždanog udara, neurotrauma.

 

Dr Sc med Suzana Milutinović

Specijalista ortopedije i traumatologije

Ortoped – Mikrohirurg

Aktivan hirurg iz domena ortopedije, traumatologije i mikrohirurgije. Angažovan od strane Košarkaškog saveza Srbije kao glavni lekar ženskih reperezentativnih selekcija. Aktivno se bavi primenom PRP terapija (terapija krvnom plazmom).

Povrede kostiju i zglobova, mekotkivne povrede, hronične rane, degenerativne promene velikih zglobova, hirurgija i traumatologija šake i stopala.