Kućna rehabilitacija

Pacijentima koji zbog svog zdravstvenog stanja, starosti ili onima koji su iz bilo kog drugog razloga teško pokretni, naš patronažni tim omogućio je rehabilitaciju i negu u kućnim uslovima. Ova usluga ograničena je na grad Beograd.

pro fizio-99

Za posetu lekara ili fizioterapeuta možete nas pozvati svaki radnom danom od 09h do 17h na naše kontakt telefone.