fizikalna terapija laser

LASER – FIZIKALNA TERAPIJA

LASER – fizikalna terapija

Fizikalna terapiJa se oslanja na laser male snage (LLLT) u  rehabilitaciji zbog biostimulativnog efekta laserskog snopa u smislu  podrške  procesa regeneracije unutar tkiva, kao i u borbi protiv bola, zapaljenja i otoka.

 • Analgetski efekat (umanjenje bola)  –  utiče na lokalno lučenje supstanci koje umiruju bol
 • Biostimulativni efekat ( regeneracija i reparacija tkiva) – utiče na pojačanu funkciju mitohondrija i unutarćelijsku produkciju energije
 • Antiedematozni efekat (smanjenje otoka) – utiče na ćelijsku membranu i normalizuje transport tečnosti i hranljivih materija unutar povređenog tkiva

Indikovana primena:

 • Sportske povrede
 • Trauma
 • Zapaljenski reumatizam,
 • Degenerativni reumatizam,
 • Sporotarastajuće hronične rane
 • Dijabetična polineuropatija
 • Neuralgije
 • Otoci

U okviru multidisciplinarnog pristupa, laser je ostvaruje pozitivne efekte kod lokalnih septičnih i aseptičnih zapaljenskih reakcija na koži i podkožnom tkivu, zato je pogodan za upotrebu u tretmanu hroničnih rana.