Pred i postoerativna rehabiltacija

Pred i neposredno posle operativnih neophodno je sprovoditi rehabilitacione aktivnosti.

Priprema za operativni zahvat

Cilj ovog segmenta rehabilitacije jeste da se lokomotorni, kardiovaskularni i respratorni sistem pripreme na operativni zahvat.

Svaki operativni zahvat predstavlja svojevrstan stres za ceo organizam. Kako bi se ceo proces lakše podneo potrebno i imao bolje rezultate potrebno je da je da se pažljivo isplaniraju i sprovedu pripremne rehabilitacione aktivnosti u nedeljama neposredno pred operativni zahvat.

Ove aktivnosti zavise od vrste predstojećeg operativnog zahvata i opšteg stanja pacijenta. Podrazumevaju:

  • Vežbe disanja i stimulacije periferne cirkulacije

  • Vežbe jačanja mišića generalno i lokalno

  • Procedure za smanjenje lokalnog bola, otoka i zapaljenja

  • Edukacija o aktivnostima pred operaciju i o planiranom toku post operativne rehabilitacije

Rana rehabilitacija posle operativnog zahvata

Obično se provodi u samoj ustanovi u kojoj je operativni zahvat izvršen, ipak često zadržavanje u bolnici je često nedovoljno da bi se postigli rezultati potrebni za samostalno obavljanje aktivnosti dnevnog života. Nastavak ove rehabilitacije potrebno je nastaviti u kućnim uslovima ili ambulantno. Cilj ove rehabilitacije je:

  • Sprečavanje kardioloških, vaskularnih, respiratornih i drugih komplikacija,

  • Podizanje nivoa opšteg funkcionalnog statusa,

  • Postepeno uspravljanje i uspostavljanje aktivnosti hoda sa i bez pomagala

  • Priprema za specifične rehabilitacione procedure

  • Priprema za osamostaljivanje u aktivnostima svakodnevnog života

Pro Fizio patronažni tim je visoko obučen za pružanje ovakvih usluga u kućnim uslovima u domu pacijenta.

U ambulantnim uslovima Pro Fizio je adekvatno opremljen da pruži vrhunsku rehabilitacionu uslugu a posebna prednost je neposredna blizina i saradnja sa ordinacijom za hiperbaričnu medicinu HBO medical centrom gde naši pacijenti mogu dobiti uslugu hiperbarične oksigenacije koja u kombinaciji sa adekvatnom fizikalnom terapijom predstavlja prestižni rehabilitacioni koncept.