Pro Fizio tim

Pro Fizio  tim

Pro Fizio tim sastavljen je od posvećenih zdravstvenih profesionalaca koji su se emprijski i/ili naučno iskazali u različitim oblastima medicine. Težnja celog tima je da se neguje koncept zdravlja i kvaliteta života kao najviše vrednosti i da se medicinske procedure sprovode u interesu pacijenta sa punim poštovanjem ličnosti i potreba svake individue u celosti.

Misija Pro Fizio tima:

  • negovanje profesionalnog pristupa u rehabilitaciji pacijenata,
  • prikupljanje i primena modernih saznanja iz domena fizikalne terapije, rehabilitacije, fizioterapije i njihova optimizacija radi postizanja najboljih rezultata

Vrednosti Pro Fizio tima :

  • Posvećenost profesiji i pacijentu,
  • Pouzdanost i istrajnost u negovanju dobre prakse,
  • Stalno usavršavanje, analiza i prikazivanje postignutih rezultata,

Tim:

Maja Đurđević,

Maja Đurđević

Strukovni fizioterapeut,

Šrot terapeut,

Terapeutski fitness – stariji instruktor

Trenutno na specijalističkim studijama na Medicinskom fakultetu u Beogradu

 

 

 

 

Aleksandra Srdić

Aleksandra Srdić

Medicinski fakultet u Beogradu 

Specijalista strukovni fizioterapeut

Terapeutski Fitness – Stariji instruktor

 

 

 

 

 

Ana Milošević

Ana Milošević

Strukovni fizioterapeut,

Bobat terapeut

MAES terapeut

 

 

 

 

 

 

Dr Sc. med. Biljana Stojanović

Dr Sc. med. Biljana Stojanović

Medicinski fakultet u Beogradu

Specijalista Fizikalne medicine i rehabilitacije

Klinički neurolog

 

 

 

 

 

 

Dr Sc. med. Suzana Milutinović

Dr Sc. med. Suzana Milutinović

Medicinski fakultet u Beogradu

Specijalista Ortopedije i traumatologije

Mikrohirurg

 

 

 

 

 

 

Branko Vorkapic

Branko Vorkapić

Medicinski fakultet u Beogradu

Specijalista strukovni fizioterapeut

Vlasnik i direktor

 

 

 

 

 

Poštovane koleginice i kolege, ukoliko delite vrednosti i misiju našeg tima i želite da doprinesete njegovom razvoju molimo pošaljite nam svoju biografiju na naš mail: office@profizio.rs