Rehabilitacija poremećaja kičmenog stuba

Rehabilitacija povreda kičmenog stuba i/ili hroničnih poremećaja kičmenog stuba sastoji se od metoda fizikalne terapije usmerene u pravcu smanjenja bola, smanjenja mišićnog spazma i prpreme za kineziterapiju. Kineziterapija je posebno značajna metoda rehabilitacije jer utiče na promenu medjusobnog odnosa kičmenih pršljenova i međupršljenskih zglobova, stabilizaciju kičmenig segmenata i normalizciju funkcije kičme. Kinetiterapija je usmerena i na jačanje ključnih mišića koji obezbeđuju pravilnu funkciju kičme. Da bi se odredilie adekvatne vežbe – terapeutske vežbe, potrebno je izvršiti procenu stanja kičmenog stuba, procenu stanja mišića celog trupa, pokretljivost kičme, kardio respiratornog  i neurološkog statusa, uzeti u obzir starosnu dob, pol, rasnu pripadnost, profesionalnu aktivnost i tek tada pristupiti planiranju i primeni kineziterapijskog programa.

  • Rehabilitacija akutnih, subakutnih i hroničnih bolnih stanja uzrokovanih poremećajem kičmenog segmenta.
  • Cervikalni sindrom
  • Lumbalni sindrom
  • Diskushernija/ diskopatija vratnog segmenta
  • Diskushernija/ diskopatija lumbalnog segmenta

pro fizio-86   Za više informacija možete pogledati naš edukativni portal:

http://www.drfizio.com/2011/05/03/bol/

http://www.drfizio.com/2011/08/01/bol-u-ledima-nastavak-%E2%80%93-zdravi-i-gipki-misici-leda/