Rehabilitacija povreda koštano – zglobnog sistema

  • Preoperativna priprema – priprema za operativni zahvat sprovodi se u skladu sa indikacijama tokom nekoliko nedelja pred operativni zahvat.

 

  • Rehabilitacija povreda koštanog sistema. Prelomi kostiju nakon ortopedskog zbrinjavanja zahtevaju odgovarajuću rehabilitaciju, da bi se sprečile komplikacije i povratila funkcija povređenog segmenta. Rehabilitacija podrazumeva primenu fizikalne terapije i kineziterapije.

Upotreba HBO (hiperbarična oksigenacija) i PRP terapije značajno ubrzava proces           rehabilitacije i pobiljšava kvalitet koštanog ožiljka.

 

  • Rehabilitacija povreda zglobno ligamentarnog aparta. Povrede zglobova sa sobom donose niz funkcionalnih ispada lokomotornog aparata koji se kompenzuju dokle god promene na višim nivoima ne postanu takve da počinju da daju bolne signale i ubrzano propadaju. Iz ovog razloga pristup lečenju povrede zglobova i ligamenata mora da bude sveobuhvatan. Do momenta kada se pojavila PRP metoda povrede ligamenata, zglobne hrskavice, tetive i mišića su smetrane definitivnim strukturalnim promenama. Sada uz primenu PRP terapije ali i HBO terapije, fizikalne terapije i kineziterapije, moguće je u potpunosti rehabilitovati povrede zglobova, delimične prekide kontinuiteta ligamenata i tetiva i rupture mišića.

 

  •  Rehabilitacija sportskih i profesionalnih povreda – Sport i profesija, povrede koje nastanu tokom obavljanja sportskih ili profesionalnih aktivnosti imaju zajedničke specifičnosti a  to su brz i kvalitetan oporavak u maksimalnom funkcionlnom obimu. U našoj ustanovi, kombinovanim pristupom HBO terapije, PRP terapije, Fizikalne terapije i kineziterapije omogućen je trenutno najpotpuniji i najpotentniji pristup rešavanju sportskih i profesionalnih povreda. Još jedna od osobenosti naše ambulante jeste ta da poštujemo privatnost svakog pacijenta pa nas nećete videti da se reklamiramo zagrljeni sa sportistima, trenerima, kako nosimo njihove medalje i sl.

Više o ovoj temi možete pročitati na našem edukativnom portalu:

http://www.drfizio.com/2012/05/17/kombinovani-pristup-kineziterapije-i-hiperbaricne-oksigenacije-kod-povreda-lokomotornog-sistema-%E2%80%93-sportska-povreda/

http://www.drfizio.com/2009/12/28/saveti-no-2/

http://www.drfizio.com/2009/12/28/hello-world/