Sportske povrede

Rehabilitacija sportske povrede podrazumeva kombinovanu primenu sledećih metoda:

Omogućavaju regeneraciju tkiva i vraćanje punog funkcionalnog kapaciteta sportiste i kod najtežih povreda.

 

Sportske povrede su posebna „celina“ u rehabilitaciji jer imaju brojne specifičnosti.

Ranije je termin sportska povreda bio opisan kao povreda koja se dešava na sportskom borilištu. Posle ove definicije usledile su druge koje su se odnosile na težinu defekta, načinu nastnaka i mnoge druge.

U rehabilitacionom procesu posmatramo specifičnosti koje se odnose na:

 1. Opšti funkcionalni status sportiste i prepoznavanje individualnih slabosti lokomotornog aparata
 2. Prepoznavanje kinezioloških karakteristika sporta kojim se povređeni sportista bavi,
 3. Rehabilitaciju maksimalnog funkcionalnog kapaciteta lokomotornog aparata,
 4. Stvaranje kvalitetnog ožiljka odnosno regeneracija povređenih struktura,
 5. Sprečavanje recidiva povrede
 6. Edukacija sportiste o zdravstvenoj higijeni i prevenciji povredjivanja

U našoj ustanovi sportistima je omogućen maksimalni terapijsko – regenerativni tretman koji pored individualno prilagođena fizikalne terapije i kineziterapije podrazumeva primenu hiperbarične oksigenacije (HBO) i trombocitima bogate krvne plazme – PRP terapija.

Najčešće tretirane povrede:

Povrede kolena

 • totalna i parcijalna ruptura LCA (prednja ukrštena veza kolena)
 • ruptura meniskusa
 • povrede kolateralnih ligamenata

Povrede skočnog zgloba

 • ruptura ligamenata,
 • nestabilnost zgloba

Povreda ramena

 • Iščašenje ramena
 • povreda rotatorne manžetne

Povrede mišića

 • ruptura mišića
 • kontuzije i distenzije mišića