Usluge

Usluge

koje možete dobiti u našoj ambulanti zasnovane su na principima medicinske rehabilitacije, optimalnog funkcionalnog opravka i poseban iskork čini regenerativni aspekt, odnosno upotreba PRP terapije kao sastavnog dela rehabilitacionog procesa.

pro fizio-10

U našoj ambulanti usluge pružaju visokoobrazovni fizioterapeuti i lekari koji se po svom znanju i iskustvu ističu u domenima rehabilitacije, neurologije, ortopedije i mikrohirurgije, sportske medicine.

U svom radu Pro Fizio tim se oslanja i sarađuje sa stručnim timom  HBO medical centra.

pro fizio-6

Profesionalni pristup, merljivi rezultati,prestižna metodologija rada i poštovanje principa personalne medicine  omogućava nam da se sa sigurnošću uhvatimo u koštac sa najtežim problemima naših pacijenata.

pro fizio-21

 

Fizikalna terapija

Kineziterapija

PRP terapija

Rehabilitacija širokog spektra oboljenja i stanja

Terapeutski fitness