23 sep

Petni trn

PETNI TRN

… JE BOLNI SINDROM KOJI PODRAZUMEVA BOL U PETNOJ REGIJI STOPALA. BOL SE JAVLJA PRI OSLONCU NA STOPALO I PRI HODU.

OVAJ BOL MOŽE BITI VEOMA INTENZIVAN I ONEMOGUĆITI OBAVLJANJE DNEVNIH I POSLOVNIH AKTIVNOSTI.

POSEBNO IZRAŽENE TEGOBE PACIJENTI OSEĆAJU UJUTRO ODMAH PO USTAJANJU IZ KREVETA DOK SE STOPALO MALO NE „ZAGREJE“.

  • Simptomi – petni trn – plantarni fascitis
    • Bol regije pete pri osloncu
    • Bol regije pete pri dodiru se diferencira jasno mesto bola
    • Jak bol pri prvom kontaktu pete sa podlogom posle dužeg ležanja ili sedenja
    • Bolovi se olakšavaju pri rasterećenju ali potpuno jenjavaju tek posle nekog vremena

NIJE SVAKI BOL U STOPALU ODMAH I PETNI TRN IAKO PACIJENTIMA TAKO IZGLEDA.

DIJAGNOSTIKA

DIJAGNOSTIKA SE SPROVODI KLINIČKIM PREGLEDOM I RADIOLOŠKIM PREGLEDOM.

SAM PETNI TRN SE VIDI NA RENGENSKOM SNIMKU KAO NAKUPINA KALCIJUMA NA PRIPOJU PLANTARNE FASCIJE ZA PETNU KOST.

ULTRAZVUČNI PREGLED SE MOŽE KORISTITI KAO ALAT ZA ORIJENTACIJU ALI NE I ZA POUZDANU DIJAGNOSTIKU OVOG STANJA.

KAKO NASTAJE PETNI TRN

PETNI TRN SE FORMIRA SE KAO POSLEDICA DUGOTRAJNOG HRONIČNOG PREOPTEREĆENJA UPRAVO PLANTARNE FASCIJE.

PREOPTEREĆENJE PLANTARNE FASCIJE JE UZROKOVANO SPUŠTANJEM UZDUŽNIH SVODOVA STOPALA, KOJE JE PAK, UZROKOVANO SLABLJENJEM MUSKULATURE STOPALA.

SLABLJENJE MUSKULATURE DOVODI I PROMENAMA NA ZGLOBOVIMA STOPALA. DOLAZI I DO NAPINJANJA PLANTARNOG LIGAMENTA KOJI JE PASIVNI STABILIZATOR UZDUŽNIH SVODOVA.

SVOJU ULOGU U SPUŠTANJU SVODOVA IMA I NASLEĐE A I POVEĆANA UKUPNA TELESNA MASA.

PRI LEČENJU OVOG PROBLEMA, TREBA IMATI NA UMU DA JE PETNI TRN POSLEDICA HRONIČNIH TEGOBA A NE UZROK BOLA.

TERAPIJSKI PROTOKOL TREBA USMERITI NA ELIMINACIJU BIOMEHANIČKIE ETIOLOGIJE A NE NA UKLANJANJE SAME STRUKTURE.

PETNI TRN – TERAPIJA

LEČENJE PETNOG TRNA U PRO FIZIO AMBULANTI ZASNIVA SE UPRAVO NA KOREKCIJI UZROKA KOJI DOVODE DO NAPETOSTI FASCIJE I FORMIRANJA KALCIFIKACIJE NA NJENOM PRIPOJU.

KINEZITERAPIJA JE TERAPIJSKI METOD NA KOJI SE NAJVIŠE OSLANJAMO U LEČENJU TEGOBA U STOPALU.

LOKALNO PRIMENJUJEMO I FIZIKALNE AGENSE ZA KONTROLU BOLA, BIOSTIMULACIJU I POBOLJŠANJA OPŠTEG KVALITETA TKIVA.

TERAPIJSKI AGENSI KAO ŠTO SU LASER, ELEKTROFOREZA, ULTRAZVUK, TECAR, SPADAJU U GRUPU AGENSA ZA KOJE SE PREMA INDIKACIJI ODLUČUJEMO U TRETMANU OVOG STANJA.

MEHANIČKI (ZVUČNI) UDARNI TALAS – SHOCK WAVE JE SVE ZASTUPLJENIJI AGENS U TRETMANU PETNOG TRNA. PRETPOSTAVLJENO JE DA ĆE MEHANIČKA SILA UDARNOG TALASA POREMETITI KRISTALNU STRUKTURU KALCIFIKATA I DOVESTI DO NJEGOVE BRŽE RESOPCIJE.

VAŽNO JE NAPOMENUTI DA JOŠ UVEK NE POSTOJE ZNAČAJNIJE STUDIJE KOJE BI POTVRDILE USPEŠNOST PRIMENE SHOCK WAVE TERAPIJE U SMISLU ELIMINACIJE SAMOG KALCIFIKATA.

IPAK SHOCK WAVE JE METODA KOJA JE U STUDIJAMA POTVRDILA SVOJU ULOGU U SMISLU OLAKŠANJA UKUPNIH TEGOBA I UNAPREĐENJA TERAPIJSKOG PROTOKLA.

TRAJNI REZULTAT LEČENJA SE POSTIŽE KADA SE PODIGNE TONUS I SNAGA MIŠIĆA STOPALA, KORIGUJE VISINA I FUNKCIJA SVODOVA ČIME SE SMIRUJU I UKUPNE TEGOBE.

U FAZI BOLA POTREBNO JE NOSITI MEKANU OBUĆU SA ULOŠKOM KOJI JE NAJBOLJI AKO JE IZRAEN PREMA OTISKU STOPALA. MEKANA OBUĆA, KOREKTIVNI ULOŽAK, VEŽBE ZA SVODOVE STOPALA, IZBEGAVANJE RAVNE OBUĆE I PREVIŠE HODA I STAJANJA NA BOLNOJ NOZI SU SAVETI KOJI ĆE SIGURNO POMOĆI.

POVEĆANJEM FUNKCIJE CELOKUPNOG DONJEG KINETIČKOG LANCA KORIGUJE SE I STATIČKO I DINAMIČKO DRŽANJE TELA I SPREČAVA SE PONOVNO NASTAJANJE OPISANIH TEGOBA.

14 sep

Deformiteti kičmenog stuba

Deformiteti kičmenog stuba i Schroth metod

Shroth metod – oblik specifične kineziterapije za tretman razvojnih odstupanja kičmenog stuba.

Razvojna odstupanja u formiranju kičmenog stuba, odnose se na formiranje nefizioloških krivina kičme tokm rasta.

Nefiziološka odstupanja podrazumevaju razvoj ili formiranje kičmenih krivina u pravcima koji kompromituju funkciju i dalji normalan razvoj kičme i grudnog koša.

Uzroci

Zbog nedovoljne fizičke aktivnosti i nepravilnog držanja tela, sve veći broj dece i odraslih pati od deformiteta kičmenog stuba – skolioze i kifoze. Prvi znaci započinjanja nastanka deformiteta su bol i nemogućnost zauzimanja jednog položaja duži vremenski period.

Nakon određenog vremena ćemo uočiti asimetriju ramenog pojasa, jedno rame će nam delovati niže, a drugo više.

Zatim možemo uočiti i asimetriju u poziciji kukova. Još jedan od znakova je i gibus/grba koja se može uočiti na leđima pri potpuno pognutom polozaju. Krivine sa velikim stepnom deformiteta su lako uočljive u svim položajima.

Lakše oblike ovih deformiteta možemo korigovati samo uključivanjem u bilo koju fizičku aktivnost, one malo teže krigujemo grupom korektivnih vežbi za posturu, dok one najsloženije tretiramo Schroth metodom.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom ortopeda i potvrđuje radiološkim pregledom.

Shroth metod – vodeći svetski metos u lečenju skolioze

Schroth metoda predstavlja vodeći svetski metod u konzervativnom/neoperativnom rešavanju problema deformetata kičme. Ovaj metod predstavlja skup trodimenzionalnih vežbi  koje za cilj imaju poboljšanje balansa celog tela, zauzimanje pravilnog položaja koji je maksimalno korigovan, njegovo stabilno održavanje. 

Trodimenzionalni pristup objedinjuje pokrete tela u sve tri telesne ravni, održavanje neuro-motorno stimulativnog položaja i pravilo korigovanog disanja.

Tehnikama ekspanzije, odnosno kružnog disanja, dodatno korigujemo grudni koš .

Nakon svih ovih koraka maksimalnom mišićnom aktivacijom težimo što dužem održavanju položaja koji se vremenom usvaja kao fiziološki i zadržava se i nakon vežbanja.

Metoda je teška za učenje, ali izuzetno prijatna i u relativno kratkom vremenskom periodu dobijamo vidljive rezultate.

Zbog kompeksnosti pristupa i motornih zadataka, metod se sprovodi pod direktnim nadzorom fizioterapeuta – Shroth terapeuta.

Autor teksta: Maja Đurđević
Specijalista strukovni fizioterapeut -Shroth terapeut
Objavljeno u dnevnom listu Politika
Pro Fizio ambulanta
Maja Đurđević,