Početna

REHABILITACIJA, FIZIKLANA TERAPIJA, KINEZITERAPIJA

Fizikalna terapija Pro Fizio

Rehabilitacija – Internistička

 • Post-Covid-19
 • Sarkopenija
 • Metabolički sindrom
 • Diabetes
 • Kardiološka rehabilitacija
 • HOBP
 • Limfedem kompleksni tretman
Rehabilitacija, PRP krvna platma tretman terapija povreda kuk koleno rame skočni zglob

Ortopedska rehabilitacija

 • Preoperativna priprema
 • Postoperativna rehabilitacija
 • Rehabilitacija povrede šake i ručnog zgloba
 • Rehabilitacija povreda skočnog zgloba i stopala
 • Rehabilitacija povreda kolena
 • Rehabilitacija povrede ramena
Fizikalna terapija, rehabilitacija, PRP krvna platma tretman terapija povreda kuk koleno rame skočni zglob

Neurološka rehabilitacija

 • Multipla skleroza
 • Hemi pareze
 • Parapareze
 • Povrede perifernih nerava
 • Neurohiruška stanja
 • Polineuropatija

Sportske povrede preventiva povreda i napredni koncept lečenja

Rehabilitacija degenerativnih promena koštano zglobnog sistema

Pro Fizio tim

Pouzdan oslonac za zdraviji život.

Već skoro deset godina naš tim je svakodnevno angažovan na pružanju zdravstvenih usluga iz domena medicinske rahabilitacije.

U ovom periodu razvili smo napredne protokole lečenja širokog spektra stanja i oboljenja aparata za kretanje ali i drugih sistema kao što je kardiovaskularni, respiratorni, neurološki.

Više godišnje iskustvo u radu sa ortopedskim, neurološkim, internističkim pacijentima omogućilo nam je da pružimo kvalitetnu i svrsishodnu uslugu prilagonjenu ličnim i porodičnim potrebama svakog pacijenta.

Šrot metoda
Dijagnostika
Timski rad za najbolje rezultate

Naš tim je prepoznatljiv po individualnom pristupu, kvalitetnoj proceni i preciznoj primeni agenasa fizikalne medicine. Kineziterapija, pokret koji leči predstavlja uporište kvalitetne medicinske rahabilitacije i ponosni smo što sa uspehom negujemo i unapređujemo ovu granu medicine.

Poznati smo i po tome što primenjujemo sinergističke protokolole sa drugim medicinskim oblastima kako bismo pacijentima omogućili najkvalitetnije lečenje i željene ishode.