TECAR terapija – terapija dubokom toplotom

TECAR  terapija – terapija dubokom toplotom

Tecar terapija predstavlja lokalizovanu upotrebu visokofrekventnih radiotalasa koji omogućavaju direktno povećanje temperature odabranih dubokih tkiva.

Radio talasi utiču na ubrzanje molekulskog kretanja unutar tkiva, ubrzava se metabolizam i eliminicaja nataloženih štetnih produkata.

TECAR terapijom, pojačava se funkcija faktora rasta pa je ovom tehnikom moguće stimulistai i lokalne regenerativne procese, što je čini komplementarnom terapijskom metodom posle aplikacije reganitvnih elemenata kao što su PRP i matične ćelije.

Tokom aplikacije TECAR terapije pacijent oseća prijatnu toplotu u regiji delovanja agensa a posle tretmana oseća smanjenje ukupnih tegoba, olakšanu poretljivost tretiranog telesnog segmenta, poboljšanu funkciju retiranih zglobova.

Pacijenti sa oštećenom perifernom cirkulacijom čiji su ekstremiteti inače hladni tokom terapije osećaju prijatnu toplotu, koja se posle tretmana zadržava, često i nekoliko dana. pacijenti osećaju olakšanje pri kretanju, produžava se hodna pruga i povećava se i ukupna radna sposobnost.

u pro fizio ambulanti za rehabilitaciju, koristimo tekar terapiju kao integrativnu metodu u tretmanima:

 • bol u ramenu,
 • gonartroze,
 • koksartroze,
 • vratne i lumbalne spondiloze,
 • hroničnih stanja
  • Hronična lumboišijalgija,
  • hronična cervikobrahijalgija
 • lumbalnog sindroma,
 • cervikalnog sindroma
 • problemima sa perifrnom cirkulacijom
 • kao uvod u kineziterapiju i manuelnu terapiju.

U odabiru proizvođača samog aparata za TECAR terapiju odlučili smo se za MEDISPORT-ov aparat Medipharon-5

jer pored optimalnog odnosa frekvenci po rezistivnim i kapacitivnim programima ima i merač trenutnog doznog opsega što omogućava našem terapeutu da u svakom trenutku zna koliku dozu radio talasa prenosi i kakav efeka na tkivo ostvaruje.

 

Kontraindikacije za primenu TECAR terapije odnose se na prisustvo aktivnih zapaljenskih i malignih procesa, trudnoću, lokalne metalne implante ili strana tela. Osobe sa ugrađenim PACE – MAKEROM ne smeju biti tretirane TECAR terapijom.

Osobe obolele od Multiple skleroze i Parkinsomizma treba da izbegavaju upotrebu ovog agensa osim u slučajevima kada im lekar odobri

Više o ovoj temi možete pogledati i na našoj video prezentaciji: