ELEKTROTERAPIJA

ELEKTROTERAPIJA

Elektroterapija – Primena jednosmerne struje niskog intenziteta, impulsnih modulacija jednosmerne struje, kao i struje visoke frekvence je već dobro poznata i prisutna je u rehabilitaciji još od 50-tih godina prošlog veka.

Iako dugo u upotreb elektroterapija  i danas predstavlja jedan od glavnih oslonaca za terapiju bola, borbu protiv akutnih i hroničnih otoka, biostimulaciju, elektro-stimulaciju.

Elektro terapija obuhvata veliki broj zasebnih specifičnih agenasa proisteklih iz jednosmerne ili modulacije naizmenične struje.

Efekti struje i elektroterapije na ljudsko telo ispituju se duže od jednog veka, u literaturi se sreću opisi primene struja za različita medicinska stanja već početkom XX veka.

Jedan od promotera elektro terapije je bio i sam Nikola Tesla.

Danas su efekti elektroterapije dobro pouzdani i potkovani naučnim radom.

Doziranje elektroterapije je takođe dobro istraženo i propisano i ipak često zasnovano na subjektivnom osećaju pacijenta.

Važno je napomenuti da je primena elektroterapije apsolutno bezbedna, jer je aparatura adekvatno obezbeđena u smislu potpunog prekida kontakta sa strujnim kolom u slučaju bilo kakvog ispada u provodljivosti, problematičnog kontakta i slično.

Elektroterapija – procedure

  • Galvanizacija – jednosmerna struja niskog intenziteta, koristi se i za lokalno unošenje lekova kada govorimo o elektroforezi. Ova tehnika omogućava direktno delovanje leka na ciljano tkivo.
  • TENS – efikasno smanjuje osećaj bola neurogenim putem. Izvedena iz jednosmere struje, transkutana elektroneuralna stimulacija (T.E.N.S.) ostvaruje svoj efekat blokade osećaja bola putem poznatog mehanizma – vrata bola. Visokim brojem impulsa dovodi do preopterećenja vrata bola koja se zatim „zatvaraju“ za sve bolne impulse koje dolaze iz tela.
  • Interferentne struje – ostvaruju efekat niskofrekventne struje duboko u tkivu. Izvedene iz naizmenične struje, lako prolaze kožnu barijeru, ne ostvarujući nikakav efekat putem svog prostiranja već samu na mestu interferenciije (ukrštanja) sa drugim snopom iste modulacije. Veoma prijatne za pacijenta i ujedno efikasne zbog lakog „ciljanja“ zone delovanja i lakog i preciznog doziranja.
  • Faradska struja – podražajni efekat na površini i u dubini tkiva. Pomalo zapostavljen oblik elektroterapije. Neopravdano, jer prijatnim impulsima ostavruje podražaj na kožu, potkožno tkivo, nervne završetke i kapilare.
  • Elektrostimulacija – govorimo o elektrostimulaciji poprečno prugaste muskulature. Ova tehnika se sprovodi kod povreda perifernih nerava.  Kada dolazi do prekida kontrole mišićnog rada. Elektrostimulacijom se održavaju mišićne osobine do uspostavljanja nervne kontrole.

Dugo smo ali se o mogućnostima saradnje sa nekom od osiguravajućih kuća koje u svojoj ponudi imaju zdravstveno osiguranje. 

Pouzdanost, profesionalnost i dostupnost i briga o pacijentu su vrednosti koje poštujemo, zato smo izabrali: 

WIENER STADISCHE

Naše usluge su dostupnije uz saradnju sa kompanijama koje poštuju iste vrednosti kao mi.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *