Shock Wave terapija

Shock Wave (šok vejv) terapija

Shock Wave (Šok Vejv)  ili terapija udarnim talasima predstavlja upotrebu akustičnog talasa visoke snage i niske frekvence u tretmanu različitih stanja i oboljenja mišićnog koštanog sistema.

Shock Wave se u fizikalnoj terapiji kao agens prisutan je već više od deset godina.

Primarno je zamišljen kao alat za tretranje nakupina kalcijuma u tkivu – kalcifikata. Pretpostavljalo se da će se zahvaljujući karakteristikama snažnog akustičnog talasa, postići narušavanje strukture kalcifikata, što će zatim dovesti do njene redukcije i resorpcije.

Međutim, dugoročni rezultati su izojstajali. Kalcifikati su se ponovo formirali često i u većem obimu nego ranije.

Modifikacijom ukupne doze, prepoznavanjem optimalnih faza za primenu akustičnog talasa i dubljim istraživanjem došlo se do spoznaje da šok vejv u adekvatnoj dozi ostvaruje stimulaciju regenerativnih procesa u tretiranom tkivu.

Udarni talasi stimulilišu lučenje tkivne hijaluronske kiseline, aktiviraju tkivne i krvne faktore rasta. Na ovaj način stimuliše se regeneracija tkiva i utiče na povećanje elastičnosti i prokrvljenosti tretiranog segmenta.

Shock Wave se najčešće primenjuje u tretmanu degenerativno izmenjenih tetiva i ligamenata.

Zahvaljujući novim saznanjima sve više se koristi i kao podrška posle aplikacije regenerativnih supstrata kao što je prp.

Indikacije za primenu:

  • Kalcificirajući tendinitis rotatorne manžetne ramena,
  • Kalcifikacija plantarnog liganemta
  • Hronični plantarni fascitis
  • Calcar calnei – Petni trn

Kontraindikacije:

  • Osteoporoza,
  • Maligniteti,
  • Akutna bolna stanja
  • Infektivna stanja

Sama aplikacija udarnog talasa može da ima destruktivne posledice po tkiva nad kojima se primenjuje zato je odabir samog aparata veoma važan. U Pro Fizio ambulanti koristimo Cosmogamin aparat za radijalni shock wave tretman jer nam omogućava pozdano doziranje i laku primenu.

Više o ovoj temi možete pogledati na našem youtube kanalu: