Diskushernija

Diskushernija

Diskushernija – Stanje koje nastaje usled povrede ili oštećenja jednog ili više diskusa u smislu prekida kontinuiteta čvrste opne i migracije mekanog jezgra u okolnu sredinu.

Anatomija

Koštano zglobni sistem kičme obuhvata 32 kičmena pršljena i 32 nivoa međupršljenskuh zglobova podeljena u prednji i zadnji red.

Prednji red kičmenih zglobova čine tela kičmenih pršljenova koja su spojena zglobovima u vidu diskusa.

Zadnji red kičmenih zglobova čine parni fasetni zglobovi.

Zglob prednjeg reda – diskus,  je sastavljen iz čvrste umereno elastične opne i mekanog, želatinoznog  jezgra.

Spinalni segment

Spinalni segment – prikaz anatomskih elemenata – Hvala Dr Netter!

Možemo ga posmatrati kao hidrostatski sistem široke noseće površine,  što mu omogućava da trpi veliko opterećenje a u isto vreme da ima i  širok obim pokreta.

Ukupan obim pokreta kičme predstavlja zbir pokreta u 25 nivoa kičmenih zglobova jer su preostalih 7 ili nepokretni ili statički ne značajni.

Kičmeni stub je kompleksan i robustan sistem, visoke pokretljivosti i zdržljivoti.

Mreža ligamenata, kičmene krivine, međupšljenski zglobni prostori su elementi, aktivni stabilizatori u vidu dubokih mišića čine ovaj sistem jedinstvenim.

Patofiziologija

 

Dikushernija – prolaps mekanog jezgra diska kroz oštećenu čvrst ovojnicu (kapsulu).

Mekano jezgro koje je izašlo van svog

fiziološkog položaja može mehanički ugroziti okolno tkivo.

Kada dođe do kontakta mekanog jezgra sa nervnim strukturama pored bola, dolazi i do pojave neurogenih simptoma.

Funkcionalno – Oštećeni diskus, gubi svoje zglobne osobine.

Njegovu funkciju preuzimaju drugi diskusi koji, zbog ispada jednog diskusa u redu sada i sami trpe povećano opterećenje.

Povredu jednog diskusa potrebno je posmatrati kao narušenu funkciju celokupnog kičmenog stuba i u tom smeru je potrebno i voditi lečenje.

Lečenje

Lečenje diskushernije zahteva multidisciplinarni pristup.

Sa aspekta fizioterapije upotrebom analgetskih i antiinflamatornih agenasa potrebno je postepeno umanjiti bol.

Terapija bola je važna posebno u prvoj, akutnoj fazi diskushernije.

Terapija bola treba da bude praćena mirovanjem jer u protivnom dolazi da smenjene efikasnosti lekova i moguće pojave hroničnog bola šti je jedna od čestih komplikacija diskushernije.

Spinalna trakcija je jedna od metoda koja se može koristiti u akutnoj fazi za kontrolu bola. U kasnijim fazama u kojima spinalna trakcija se koristi za promociju zarastanja diska i bolji funkcionalni oporavak.

bol u leđima

Spinalna trakcija – Pro Fizio

Kineziterapijskim procedurama potrebno je jačanjem mišića i tehnikama neuromuskularne stimulacije korigovati statičko i dinamičko držanje tela.

Na ovaj način otvara se mogućnost oštećenom disku da zaraste i da ponovo barem delimično preuzme svoju funkciju i rastereti druge kičmene zglobove.

Lečenje diskus hernije je proces koji traje, sva navodna brza, nemedicinska rešenja, dugoročno dovode do nastavka ubrzanog propadanja kičmenog stuba i novih povreda.

Dugo smo ali se o mogućnostima saradnje sa nekom od osiguravajućih kuća koje u svojoj ponudi imaju zdravstveno osiguranje. 

Pouzdanost, profesionalnost i dostupnost i briga o pacijentu su vrednosti koje poštujemo, zato smo izabrali: 

WIENER STADISCHE

Naše usluge su dostupnije uz saradnju sa kompanijama koje poštuju iste vrednosti kao mi.