Pro Fizio kičmeni stub diskushernija rehabilitacija fizikalna terapija

Diskushernija

Diskushernija

Diskushernija – Stanje koje nastaje usled povrede ili oštećenja jednog ili više diskusa u smislu prekida kontinuiteta čvrste opne i migracije mekanog jezgra u okolnu sredinu. Diskus hernija može i nemora izazivati neurološke simptome. 

Diskushernija – Anatomija

Koštano zglobni sistem kičme obuhvata 32 kičmena pršljena i 32 nivoa međupršljenskuh zglobova podeljena u prednji i zadnji red.

Prednji red kičmenih zglobova čine tela kičmenih pršljenova koja su spojena zglobovima u vidu diskusa.

Zadnji red kičmenih zglobova čine parni fasetni zglobovi.

Zglob prednjeg reda – diskus,  je sastavljen iz čvrste umereno elastične opne i mekanog, želatinoznog  jezgra.

Spinalni segment

Spinalni segment – prikaz anatomskih elemenata – Hvala Dr Netter!

Možemo ga posmatrati kao hidrostatski sistem široke noseće površine,  što mu omogućava da trpi veliko opterećenje a u isto vreme da ima i  širok obim pokreta.

Ukupan obim pokreta kičme predstavlja zbir pokreta u 25 nivoa kičmenih zglobova jer su preostalih 7 ili nepokretni ili statički ne značajni.

Kičmeni stub je kompleksan i robustan sistem, visoke pokretljivosti i zdržljivoti.

Mreža ligamenata, kičmene krivine, međupšljenski zglobni prostori su elementi, aktivni stabilizatori u vidu dubokih mišića čine ovaj sistem jedinstvenim.

Diskushernija – Patofiziologija

 

Dikushernija – prolaps mekanog jezgra diska kroz oštećenu čvrst ovojnicu (kapsulu).

Mekano jezgro koje je izašlo van svog

fiziološkog položaja može mehanički ugroziti okolno tkivo.

Kada dođe do kontakta mekanog jezgra sa nervnim strukturama pored bola, dolazi i do pojave neurogenih simptoma.

Funkcionalno – Oštećeni diskus, gubi svoje zglobne osobine.

Njegovu funkciju preuzimaju drugi diskusi koji, zbog ispada jednog diskusa u redu sada i sami trpe povećano opterećenje.

Povredu jednog diskusa potrebno je posmatrati kao narušenu funkciju celokupnog kičmenog stuba i u tom smeru je potrebno i voditi lečenje.

Diskushernija narušava fiziološku funkciju pogođenog kičmenog segmenta ali i svih drugih segmenata koji se nalaze iznad povređenog nivoa. 

Diskushernija – Lečenje

Lečenje diskushernije zahteva multidisciplinarni pristup.

Sa aspekta fizioterapije upotrebom analgetskih i antiinflamatornih agenasa potrebno je postepeno uspostaviti kontrolu bola.

Terapija bola je važna posebno u prvoj, akutnoj fazi diskushernije.

Sama terapija bola treba da bude praćena mirovanjem u rasteretnom položaju i izbegavanjem provokativne aktivnosti. Provokativne aktivnosti – aktivnosti koje izazivaju bol kontrolišu se šemama zaštitnih položaja i pokreta. Ukoliko se ne prate ova uputstva dolazi do smenjene efikasnosti lekova i moguće pojave hroničnog bola šti je jedna od čestih komplikacija diskushernije.

Spinalna trakcija 

Spinalna trakcija je jedna od metoda koja se može koristiti u akutnoj fazi za kontrolu bola. U kasnijim fazama u kojima spinalna trakcija se koristi za promociju zarastanja diska i bolji funkcionalni oporavak. Tehnikom spinalne trakcije, dolazi do dekompresije, rasterećenja diskusa, dolazi do povlačenja iscurelog sadržaja prema jezgru diskusa. Dolazi do smanjneja pritiska na nervni kren, pa se i neurološki simptomi smanjuju.

Kineziterapija

Kineziterapija jeste glavna, najpotentnija metoda za tretman diskushernije. Kineziterapija se primenjuje od najranije akutne faze, naravno na strogo predviđen način. Kasnije kineziterapija poprima svoj drugi oblik kojim se stimuliše kvalitetnija kontrola trupa. 

Kineziterapijskim procedurama omogućava se trajno rasterećenje povređenog diskusa i daje mu se mogućnost da zaraste. 

Na ovaj način otvara se mogućnost oštećenom disku da zaraste i da ponovo barem delimično preuzme svoju funkciju i rastereti druge kičmene zglobove.

Lečenje diskus hernije je proces koji traje, sva navodna brza, nemedicinska rešenja, dugoročno dovode do nastavka ubrzanog propadanja kičmenog stuba i novih povreda.

Dugo smo ali se o mogućnostima saradnje sa nekom od osiguravajućih kuća koje u svojoj ponudi imaju zdravstveno osiguranje. 

Pouzdanost, profesionalnost i dostupnost i briga o pacijentu su vrednosti koje poštujemo, zato smo izabrali: 

WIENER STADISCHE

Naše usluge su dostupnije uz saradnju sa kompanijama koje poštuju iste vrednosti kao mi.