Rehabilitacija povreda koštano – zglobnog sistema

Rehabilitacija povreda koštano-zglobnog sistema.

Povreda koštano-zglobnog sistema može biti uzrokovana velikim brojem faktora. Nastaju delovanjem spoljašnje mehaničke sile kada je intenzitet spoljne sile veći od odbrambenih sposobnosti elemenata koštano – zglobnog sistema.

STRUČNE KONSULTACIJE
Ortopedija, Fizikalna terapija

U sklopu povreda koštano zglobnog sistema razlikujemo:

Povrede kostiju

 • Prelom kosti (Fraktura)
 • Naprsnuće kosti (Fisura)
 • Uboj koštanog tkiva (Contusio)

  RTG – Prelom butne kosti – spoljni fksator

Povrede pokretnih zglobova i zglobnih elemenata:

 • Uganuće zgloba (Distorsio)
  • I stepena podrazumeva povredu ligamenata bez potpunog  prekida njihovog kontinuiteta
  • II stepen –  Teža povreda ligamenata bez povreda drugih zglobnih struktura
  • III stepen – Teža povreda ligamenata sa povredom zglobne kapsule i unutar zglobnih struktura
 • Iščašenje zgloba (Luksacio) – Povreda svih pasivnih stabilizatora zgloba sa narušenim međukoštanim odnosima i osovinom zgloba.

Povrede koštano zglobnog sistema se ponekad klasifikuju prema načinu nastanka pa je jedna od podela i na:

Povrede u saobraćaju – telo trpi veliku silu inercije tako da i pri niskim brzinama telo prima ili zadaje udarac masom povećanom  i za više od deset puta od trenutne telesne mase koje ima u statičnom sistemu. Povrede u saobraćaju su najčaešće politraume, gde su udružene povrede koštanozglobnog sistema sa povredama glave, trbušne i grudne duplje, i više organskih sitema, nervni, kardiorespiratorni, digestivni …

Sportske povrede – možemo posmatrati kao profesionalne ali kada pogledamo koliki uticaj sport ima na svakodnevicu možemo izdvojeno govoriti o sportskoj traumatologiji. Pored pritiska za brzim rešavanjem povrede, karakteristika rehabilitacije sportske povrede je u tome što se telo sportiste rehabilitiju do nivoa njegovih maksimalnih potencijala a ne do optimalnih kako je slučaj kod drugih povreda.

Profesionalne ili povrede na radnom mestu – na ove povrede odlazi jedan značajni procenat ukupne traumatologije. Povrede su uglavnom vezane za hronične digotrajne prinudne položaje. Same povrede su manjeg patofiziološkog obima i uglavnom se tretiraju kao povrede preopterećenja.

Povrede u kući, najveći procenat ukupne traume odlazi na povrede u domu. Povrede su različite po obimu i izazivaču, takođe predstavljaju izazov za lečenje jer su obično izazvane sa više izazivača odjednom – primer: Udar struje i pad sa merdevina.

Preoperativna priprema

Priprema za operativni zahvat sprovodi se u skladu sa indikacijama tokom nekoliko nedelja pred operativni zahvat.

Rehabilitacija povreda koštanog sistema. Prelomi kostiju nakon ortopedskog zbrinjavanja zahtevaju odgovarajuću rehabilitaciju, da bi se sprečile komplikacije i povratila funkcija povređenog segmenta. Rehabilitacija podrazumeva primenu fizikalne terapije i kineziterapije.

Upotreba HBO (hiperbarična oksigenacija) i PRP terapije značajno ubrzava proces           rehabilitacije i pobiljšava kvalitet koštanog ožiljka.

 

 • Rehabilitacija povreda zglobno ligamentarnog aparta. Povrede zglobova sa sobom donose niz funkcionalnih ispada lokomotornog aparata koji se kompenzuju dokle god promene na višim nivoima ne postanu takve da počinju da daju bolne signale i ubrzano propadaju. Iz ovog razloga pristup lečenju povrede zglobova i ligamenata mora da bude sveobuhvatan. Do momenta kada se pojavila PRP metoda povrede ligamenata, zglobne hrskavice, tetive i mišića su smetrane definitivnim strukturalnim promenama. Sada uz primenu PRP terapije ali i HBO terapije, fizikalne terapije i kineziterapije, moguće je u potpunosti rehabilitovati povrede zglobova, delimične prekide kontinuiteta ligamenata i tetiva i rupture mišića.

 

 •  Rehabilitacija sportskih i profesionalnih povreda – Sport i profesija, povrede koje nastanu tokom obavljanja sportskih ili profesionalnih aktivnosti imaju zajedničke specifičnosti a  to su brz i kvalitetan oporavak u maksimalnom funkcionlnom obimu. U našoj ustanovi, kombinovanim pristupom HBO terapije, PRP terapije, Fizikalne terapije i kineziterapije omogućen je trenutno najpotpuniji i najpotentniji pristup rešavanju sportskih i profesionalnih povreda. Još jedna od osobenosti naše ambulante jeste ta da poštujemo privatnost svakog pacijenta pa nas nećete videti da se reklamiramo zagrljeni sa sportistima, trenerima, kako nosimo njihove medalje i sl.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *