Pro Fizio tim

Lanac je jak koliko i njegova najslabija karika ... Tim je jak koliko i njegov najslabiji pojedinac ... Negovanje vrednosti tima je negovanje svakog pojedinca koji ga čini ...

Pro Fizio  tim

Pro Fizio tim sastavljen je od posvećenih zdravstvenih profesionalaca koji su se emprijski i/ili naučno iskazali u različitim oblastima medicine. Težnja celog tima je da se neguje koncept zdravlja i kvaliteta života kao najviše vrednosti i da se medicinske procedure sprovode u interesu pacijenta sa punim poštovanjem ličnosti i potreba svake individue u celosti.

Pro Fizio tim:

MISIJA:

 • negovanje profesionalnog pristupa u rehabilitaciji pacijenata,
 • prikupljanje i primena modernih saznanja iz domena fizikalne terapije, rehabilitacije, fizioterapije i njihova optimizacija radi postizanja najboljih rezultata,
 • negovanje principa medicinske i rehabilitacione doktrine,
 • multidisciplinarni pristup,
 • kontinuirana edukacija svih članova tima,
 • edukacija zdravstvenih profesionalaca
 • edukacija široke populacije
 • promocija zdravlja

VREDNOSTI:

 • Posvećenost profesiji i pacijentu,
 • Pouzdanost i istrajnost u negovanju dobre prakse,
 • Stalno usavršavanje, analiza i prikazivanje postignutih rezultata stručnoj javnosti. 

TIM:

Pro Fizio ambulanta

Maja Đurđević

Specijalista strukovni fizipoterapeut

Medicinski fakultet u Beogradu

Šrot terapeut

Stariji Terapeutski fitness instruktor


Pro Fizio ambulanta

Aleksandra Vlajnić

Specijlaista strukovni fizoterapeut

Medicinski fakultet u Beogradu

Stariji terapeutski fitness instruktor


Ana Milošević

Ana Milošević

Strukovni fizioterapeut

Bobath terapeut

M.A.E.S. terapeut

Konsultativni pregledi i stručna podrška:

Suzana Milutinović Pro Fizio

Kl.Ass. Dr Sc.med Suzana Milutinović

Specijalista ortopedije i traumatologije- mikrohirurg

Dr Filip Pilipović

Dr Sc. med Filip Pilipović

Specijalista ortopedije i traumatologije

Branko Vorkapić

Specijlaista strukovni fizioterapeut

vlasnik i direktor