Pro Fizio tim

Pro Fizio tim

Pro Fizio  tim

Pro Fizio tim sastavljen je od posvećenih zdravstvenih profesionalaca koji su se emprijski i/ili naučno iskazali u različitim oblastima medicine. Težnja celog tima je da se neguje koncept zdravlja i kvaliteta života kao najviše vrednosti i da se medicinske procedure sprovode u interesu pacijenta sa punim poštovanjem ličnosti i potreba svake individue u celosti.

Pro Fizio tim:

MISIJA:

 • negovanje profesionalnog pristupa u rehabilitaciji pacijenata,
 • prikupljanje i primena modernih saznanja iz domena fizikalne terapije, rehabilitacije, fizioterapije i njihova optimizacija radi postizanja najboljih rezultata,
 • negovanje principa medicinske i rehabilitacione doktrine,
 • multidisciplinarni pristup,
 • kontinuirana edukacija svih članova tima,
 • edukacija zdravstvenih profesionalaca
 • edukacija široke populacije
 • promocija zdravlja

VREDNOSTI:

 • Posvećenost profesiji i pacijentu,
 • Pouzdanost i istrajnost u negovanju dobre prakse,
 • Stalno usavršavanje, analiza i prikazivanje postignutih rezultata stručnoj javnosti. 

TIM:

 

Pro Fizio ambulanta

Maja Đurđević

Specijalista strukovni fizipoterapeut

Medicinski fakultet u Beogradu

Šrot terapeut

Stariji Terapeutski fitness instruktor


Pro Fizio ambulanta

Aleksandra Vlajnić

Specijlaista strukovni fizoterapeut

Medicinski fakultet u Beogradu

Stariji terapeutski fitness instruktor


Ana Milošević

Ana Milošević

Strukovni fizioterapeut

Bobath terapeut

M.A.E.S. terapeut

Konsultativni pregledi i stručna podrška:

Suzana Milutinović Pro Fizio

Kl.Ass. Dr Sc.med Suzana Milutinović

Specijalista ortopedije i traumatologije- mikrohirurg

Dr Filip Pilipović

Dr Sc. med Filip Pilipović

Specijalista ortopedije i traumatologije

Branko Vorkapić

Specijlaista strukovni fizioterapeut

vlasnik i direktor