Pro Fizio kičmeni stub diskushernija

Bol u ledjima

Bol u ledjima

Bol u ledjima – Simptom čiji se značaj proučava sa puno aspekata. Istraživanja navode da je upravo bol u leđima odgovoran za najveći broj dana izostanka sa posla u radno aktivnoj populaciji.

U psihološkom i socijalnom pogledu, bol u leđima dovodi do smanjenja opšte radne sposobnosti, izostajanja iz društvenog života, te smanjenja ukupnog kvaliteta života.

Sa zdravstvenog aspekta, bol u leđima utiče na smanjenje ukupnog nivoa fizičke aktivnosti, težnje ka sedenternom stilu života i formiranju životnih navika koje dovode do dalje dagradacija ukupnog zdravstvenog stanja.

 • Regije bola u leđima
  • Bol lumbalnog dela leđa,
  • Bol lumbo-sakralnog (leđno-krstnog) prelaza
  • Bol sakralne regije (krsta)

Uzroci

Uzroci bola u ledjima mogu biti različiti, od internističkih patologija, psihosomatskih uzroka do samog muskulo-skeletnog bola. 

Adekvatna dijagnostika je ključna za odabir optimalnog tretmana.

Pregled se sastoji iz kliničkog pregleda, radiološkog pregleda i funkcionalne procene.

Kada se ustanovi da se radi o muskulo-skeletnom bolu potrebno je učiniti adekvatnu analizu bolnih pokreta i njihovu primenu tokom svakodnevnih životnih aktivnosti. 

Ako analiziramo etiologiju bola u ledjima kao muskulo-skeletnog problema , jedinstvena odrednica bi mogla da se podvede pod termin preopterećenje,

Produženo preopterećenje dovodi do promene strukture i funkcije kičmenog stuba.

Kičmeni stub je koštanozglobna osovine tela, koji uz kontrolu muskulature,  i drugih tkiva koja zajedničkim dejstvom obezbeđuju upravan stav i funkcuju tela. Preopterećenje menja funciju i strukturu kičme i dovodi do pojave bola.

Često, pacijenti nam se obraćaju tek u fazi kada bol počne značajno da kompromituje radnu aktivnost i kvalitet života.

Tada su se promene na koštano zglobnom sistemu kičme, već u određenoj meri razvile te je i samo lečenje kompleksnije.

 • Uzroci:
  • Muskuloskeletni:
   • Slabost trbušne i leđne muskulature
   • Polidiskopatija
   • Diskushernija
   • Povrede drugih koštano-zglobnih elemenata regije
  • Psiho-socijalni:
   • Pojačan nivo psihološkog stresa
   • Otežana adaptacija na druge zahteve socijalne i poslovne sredine
  • Prinudni – situacioni
   • Prinudni radni položaj – dugotrajno sedenje
   • Prinurni radni položaj – dugotrajno stajanje u pognutom položaju
   • Neudoban ležaj za spavanje
  • Internistički:
   • Oboljenja bubrega i urinarnog trakta
   • Oboljenje genitalnih organa (Materica, ovarijumi, prostata…)
   • Oboljenja želuca u drugih eleneata digestivnog trakta
   • Promene na vaskularnom koritu abdomena i prepona
   • Maligniteti regije abdomena i male karlice
  • Povrede regije:
   • Podizanja tereta
   • Pad (direktno na regiju ili aksijalno na trtičnu kost)
   • Saobraćajni udes (udarac od nazad)
   • drugi

Muskuloskeletne strukture čije preopterećenje ili oštećenje ili zapaljenje dovode bola u lumbalnom delu leđa su duboka muskulatura leđa, fasetni zglobovi regije ili međupršljenski diskusi. bol se javlja u središnjem ili donjim partijama lumbalnog dela leđa. Najčešće je jednostran i neretko daje propagaciju bola duž jedne noge ili prema preponi po tipu lumboišijalgije ili bola femoralnog nerva.

Bol u krstima se može javiti zbog slbijeg odgovora lokalne duboke leđne i glutealne muskulature. Često je palpatorna osetljivost prisutna iznad linije sakro-ilijačnog zgloba što je znak preopterećenja širokog glutealnog pripoja ili u retkim slučajevima sakroilitisa.

Osobe sa bolom u leđima, teško zauzimaju ležeći položaj na stomaku. U tom položaju dolazi do pojačavanja tegoba, i često se pacijneti tokom noći nađu u takvom položaju i na taj način dođe do provokacije tegoba i pojave noćnog bola.

Noćni bol u leđima, odnosno tup dugotrajan bol koji ne reaguje na promenu položaja, treba medicinski izdiferencirati jer često nije uzrokovan muskuloskeletnim strukturama, ovakav bol može biti uzrokovan disfunkcijom organa trbušne duplje kao što su bubreg i mokraćni putevi i sl.

Lečenje

U našoj ambulanti negujemo dokazani medicinsko-rahabilitacioni pristup. Ovim pristupom se teži kontroli bola, ranoj mobilizaciji i neophodnoj postupnoj korekciji posture, kako statičke tako i dinamičke.

Kontrola bola u ledjima se postiže primenom analgetskih i antiinflamatornih fizikalnih agenasa.

Važno je znati da je bol kao simptom važan i njegova kontrola treba da obezbedi njegovo postupno smanjenje ali ne i potpuni nestanak. Bol ne bi smeo da remeti noćno spavanje, ali treba da zadrži svoju zaštitnu komponentu i obezbedi pavilni tok regeneracije povređenih struktura a time i poboljšanje opšteg stanja. 

U akutnoj fazi bola, neophodno je mirovanje. Iz domena fizikalne terapije moguća je primena analgetskih agenasa kao što je laser, inerferentne struje, magnetno polje. Takođe postoje i vežbe koje su indikovane čak i u ovoj fazi

Subakutnu fazu karaktereiše smanjenje intenziteta bola i olakšanje osnovne mobilnosti lumbalnog segmenta. U ovoj fazi otvara se mogućnost za primenu i drugih agenasa kao što je i spinalna trakcija.

U hroničnoj fazi dolazi do dalje redukcije tegoba pa dolaze u obzir i drugi agensi, kao i sve veće učešće kineziterapije u tretmanu. 

Primena bilo kakvih agresivnih manipulativnih tehnika, su kontraindikovani jer su sami po sebi rizični a rezultati su kratkoročno i dugoročno upitni.

Kroz korekciju posture, postiže se trajni efekat i omogućava se kvalitetno zaceljenje povređenih struktura. Pacijentima se daje znanje i mogućnost da sami kroz zdravstveno higijenski režim. Ovaj režim podrazumeva: kontrolu telesne mase, održavanje mišićne snage i elastičnosti, pokretljivosti kičme. Održavanje mobilnosti celokupnog aparat za kretanje je važno za zdravlje kičmenog stuba. Slobodnim kretanjem, pacijneti  održavaju svoje zdravstveno stanje i kvalitet života na željenom nivou.

Kako smanjiti bol u leđima?

Iznenadni jak akutni bol sa ograničenjem pokreta može delovati zastrašujuće izazvan nekim svakodnevnim pokretom, podizanjem čak i lašeg tereta, kijanjem, kašljanjem, najčešće je muskuloskeletne etiologije.

Najbolji i najbezbedniji savet koji možemo da damo je da se umirite, legnete i pokušate da nađete položaj u kome osećate najmanji bol.

To je obično ležeći položaj na leđima sa savijenim kolenima, tkz Wiliamsov položaj. U tom pložaju provedite od pola do par sati i u tom periodu potražite pomoć stručnog lica koje će Vas dalje sprovesti kroz proceduru daljeg obezboljavanja, dijagnostike itd.

Bol u ledjima – Video

Vežbe za bol u leđima: 

https://www.facebook.com/profizio.rs

Dugo smo razmišljali se o mogućnostima saradnje sa nekom od osiguravajućih kuća koje u svojoj ponudi imaju zdravstveno osiguranje. 

Pouzdanost, profesionalnost i dostupnost i briga o pacijentu su vrednosti koje poštujemo, zato smo izabrali: 

WIENER STADISCHE

Naše usluge su dostupnije uz saradnju sa kompanijama koje poštuju iste vrednosti kao mi.

Budite slobodni da nas kontaktirate: