Rehabilitacija – povreda skočnog zgloba

SKOČNI ZGLOB – POVREDA  REHABILITACIJA

SKOČNI ZGLOB – TRPI VELIKO SVAKODNEVNO OPTEREĆENJE PRI NORMALNIM AKTIVNOSTIMA A POSEBNO U SPORTU.

SKOČNI ZGLOB U BIOMEHANIČKOM SMISLU PREDSTAVLJA SPOJ STOPALA SA NOGOM I OSTATKOM TELA.

KADA GOVORIMO O POVREDI SKOČNOG ZGLOBA MORAMO BITI SVESVI ZNAČAJNE FUNKCIJE KOJU ON OBAVLJA,ODNOSNO, DUŽINI POLUGE KOJU KONTROLIŠE.

SKOČNI ZGLOB KONTROLIŠE DINAMIKU CELOG TELA.

fizikalna terapija laser
Fizikalna terapija, PRP terapija, Rehabilitacija pro fizio-92

SAM JE ZGLOB JE PRILIČNO OSKUDNE BIOLOŠKE ZAŠTITE U VIDU SPOLJAŠNJIH I UNUTRAŠNJU LIGAMENATA I TANKIH I VRETENASTIH MIŠIĆA KOJI VRŠE AKTIVNU STABILIZACIJU.

ZBOG UPOTREBE ČVRSTE OBUĆE, HODA PO BETONU I RAVNOJ PODLOZI, MOŽEM REĆI DA JE SAM RAZVOJ SKOČNOG ZGLOBA MODERNOG ČOVEKA KOMPROMITIVAN.

AKTIVNI STABILIZATORI NEMAJU SNAGU NI ODGOVARAJUĆI TONUS A LIGAMENTIMA NEDOSTAJE ELASTIČNOST.

POVREDE SKOČNOG ZGLOBA

POVREDE SU SKOČNOG ZGLOBA SU MEĐU NAJUČESTALIJIM POVREDAMA LOKOMOTORNOG SISTEMA.  ČESTO BIVAJU ZANEMARENE, KLINIČKI NEOBRAĐENE, LEČENE SAMOSTALNO U KUĆNIM USLOVIMA, I NESRĆNO NAMEŠTANE.

TAKVO LEČENJE JE NADEKVATNO I NAJČEŠĆE I PREKIDA ODMAH PO SMANJENJU OTOKA I BOLA. KADA JE ZGLOB JOŠ UVEK U PRVOJ FAZI ZACELJENJA I KADA CELOKUPNA KASKADA ZACELJENJA BIVA KOMPROMITOVANA.

POVREDA SKOČNOG ZGLOBA KOLIKO GOD NAVODNO BILA NEZNATNA, ZAHTEVA PRIMARNO ORTOPEDSKO LEČENJEpovreda skočnog zgloba

U NAŠOJ AMBULANTI PRO FIZIO TOKOM ORTOPEDSKOG LEČENJA RADI STIMULACIJE PRVE FAZE OPORAVKA. INDIKUJEMO  PRIMENU HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE I IMPULSNOG ELEKTROMAGNETNOG POLJA KAO AGENSA FIZIOTERAPIJE.

TEK PO ZAVRŠENOM ORTOPEDSKOM LEČENJU ZAPOČINJEMO SA AKTIVNIM FIZIKALNIM TRETMANOM.  TADA U REHABILITACIONI PROTOKOL UKLJUČUJEMO DRUGE AGENSE FIZIKLANE TERAPIJE I KINEZITERAPIJA.

AGENSI FIZIKALNE TERAPIJE TREBA DA PROMOVIŠU REGENERACIJU POVREĐENIH STRUKTURA I DA UMANJENJEM OTOKA I BOLA DODATNO OTVORE PROSTOR ZA PRIMENU KINEZITERAPIJE.

INDIVIDUALNA I OPTIMALNO DOZIRANA KINEZITERAPIJA IMA ZA CILJ DA OJAČA MIŠIĆE  AKTIVNE STABILIZATORE SKOČNOG ZGLOBA.  NA TAJ NAČIN OMOGUĆI ČE SE RASTEREĆENJE ZGLOBNIH STRUKTURA I LIGAMENATA KAKO BI ONI U FIZIOLOŠKOM RITMU ZARASLI I POVRATILI MAKSINUM SVOJE FUNKCIJE.  NA OVAJ NAČIN SE IZBEGAVA RAZVIJANJE TRAJNE NESTABILNOSTI SKOČNOG ZGLOBA.

NESTABILAN SKOČNI ZGLOB, SAM BIVA ČESTO POVREĐIVAN I PRI SVAKODNEVNIM AKTIVNOSTIMA, NJEGOVA NESTABILNOST UTIČE NA KOLENA KUKOVE, PA ČAK I NA KIČMENI STUB.

U RADU KADA VRŠIMO ANKETE O POVREDAMA U POPULACIJI SPORTISTA, ONI SAMI ČESTO I NE NAVEDU POVREDU SKOČNOG ZGLOBA JER JE SMATRAJU MANJE VAŽNOM.

IPAK TREBA BITI SVESTAN TOGA DA SKOČNI ZGLOB LAKO POSTANE TRAJNO NESTABILAN I DA TA NESTABILNOST UTIČE NA CELOKUPNI APARAT ZA KRETANJE.