Hemipareza i Hemiplegija – KINEZITERAPIJA

Hemipareza i hemiplegija

Kineziterapija kod hemipareza i hemiplegija predstavlja osnovni terapijski protokol u smislu oporavka funcije kretanja, iskorišćenja prisutnih neuromotornih potencijala kako bi se izbegao razvoj komplikacija a pacijent što više osamostalio.

Hemipareza podrazumeva delimičnu oduzetost ili neuromotorni ispad jedne polovije tela. Hemiplegija predstavlja potpunu oduzetost jedne strane tela.

Hemipareza i hemiplegija su funkcionalni neurološki simptomi koji nastaju usled, vaskulatne (Status post CVI), traumatske etiologije (povreda glave) ili kao postoperativni sindrom usled maligniteta ili drugih razloga za operativno lečenje lobanjske šupljine.

Ovakvi pacijenti prvenstveno moraju da budu vitalno stabilizovani i stavljeni pod adekvatnu medikaciju da bi mogli da započnu kineziterapiju.

Kineziterapijski pristup se razlikuje od faze u kojoj se pacijent nalazi.

Rana faza

U ranoj fazi kada je pacijent još uvek u jedinici intenzivne, poliuntenzivne nege ili odeljenju neurohiruške klinike sprovodi se kineziterapija u postelji koja ima za cilj stimulaciju funkciju ruke i noge kao i borbu protiv vaskularnih komplikacija i dekubita. U okviru ove faze pocijent je obično i primarno vertikalizovan do nivoa stajanja ili hoda u pomagalu.

Druga faza

U drugoj fazi pacijent se nalazi na produženom boravku na bolničkom odeljenju ili u svojoj kući. Ovu fazu karakteriše fiksiranje sinergističkih pokreta i hipertoničnih položaja. Kinezietrapija u ovoj fazi ima za cilj prevenciju razvoja kontraktura ekstremiteta i stimulaciju i korekciju voljne pokretljivosti. Toko ove faze vrši se vertikalizacija i vežbe elemenata pravilnog hoda. U ovoj fazi važno je insistirati na što pravilnijim obrascima hoda, uspostavljanje samostalnog hoda nije prioritet u ovoj fazi rehabilitacije.

Treća faza

Treća faza kineziterapije odvija se ambulantno. Sprovod ise neurostimulativna kineziterapija. Za sada je za funkcionalni oporavak neprevaziđen Bobatov koncept funkcionalne rehabilitacije. Važno je u okviru kineziterapije stimulisati samostalne obrasce keratnja što se postiže PNF tehnikama i Bobatovim konceptom.

Pro Fizio ambulanta i njen stručni tim mogu se uključiti savetodavno u najranijoj fazi ali praktično tek po otpuštanju pacijneta iz ustanove gde je primarno zbrinut.

Ovakvi pacijenti često bivaju zbrinuti u kućnim uslovima u kojima nije uslovno pružati rehabilitacione usluge a takav je slučaj i sa osnovnim higijenskim režimom.

Pro Fizio ambulanta je u saradnji sa Opštom bolnicom – Medicinski sistem Beograd, razvila program za produženo bolničko lečenje ovakvih pacijenata.

Pacijent otpušten iz bolnice u kojoj je primarno zbriut, može započeti sa rehabilitacijom u okviru naših kapaciteta odmah, a da pri tome ima stalni i neposredni nadzor i usluge zdravstvenog tima Medicinskog sistema Beograd.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *