fizikalna terapija magnet Pro Fizio rehabilitacija povreda kolena individualna terapija vežbe kineziterapija

MAGNETOTERAPIJA

MAGNETOTERAPIJA

Magnetoterapija ili primena impulsnog elektromagnetnog polja niske frekvence je agens koji se upotrebljava u domenu fizikalne medicine i rehabilitacije od sedamdesetih godina prošlog veka. Pozdanost kao agens pokazao je u tretmanu velikog broja stanja i oboljenja.

Postoji više teorija na osnovu kojih je dokazano pozitivno, lekovito dejstvo magnetoterapije na ljudsko telo ipak, najdraže i najopravdanije dejstvo se odnosi na paramegnetizam kiseonika kao elemta.

Pro Fizio ambulanta je izrasla iz odeljenja za fizioterapiju HBO medikal centra, medicinskog centra koji se bavi lečenjem kiseonikom pod povišenim pritiskom pa je upotreba magneto terapije u našoj ambulanti veoma zastupljena upravo zbog sinergizma magneta i kiseonika.

Magnetoterapija – NISKOFREKVENTNO MAGNETNO POLJE

 • niskofrekvetno elektromagnetno polje ostvaruje efekat na ćelijsku membranu tako što normalizuje elektronsku ravnotežu membrane i normalizuje proces pasivnog transporta materija kroz nju,
 • Utiče na krvne ćelije – eritrocite, smanjuje njihovu agregabilnost i povećava njihovu transportnu moć čime povećava oksigenaciju tkiva,
 • jedno od možda i najvažnijih dejstava nisko frekventnog magnetnog polja jeste stimulacija transportka kiseonika koji je sam paramagnetik, i njegov pojačan dotok do stimulisane regije.
 • Primenjen neposredno posle LASER-a pojačava njegova dejstva,
 • Utiče na krvne ćelije eritrocite, smanjuje njihovu agregabilnost i povećava njihovu transportnu moć čime povećava oksigenaciju tkiva na koje deluje
 • Normalizuje elektronsku ravnotežu ćelijske membrane

Primenjuje se kod: 

 • Sportske povrede,
 • Prelom kosti,
 • Zapaljenski reumatizam,
 • Degenerativni reumatizam,
 • Oštećenje periferne cirkulacije,
 • Dijabetična polineuropatija,
 • Sporozarastajuće rane
 • Bol u leđima
Magnetoterapija
Fizikalna terapija, PRP terapija, Rehabilitacija pro fizio-92