Rehabilitacija – Bol u ramenu

BOL U RAMENU

BOL U RAMENU – JE ČEST SIMPTOM. MOŽE SE JAVITI ZBOG POVREDE JEDNE ILI VIŠE STRUKTURA SAMOG RAMENA,  ALI I ZBOG DRUGIH UZROČNIKA. ZBOG TOGA JE KOD SVAKOG BOLA U RAMENU POTREBNO URADITI KVALITETNU DIJAGNOSTIKU PA TEK POTOM DONETI ODLUKU O NAČINU LEČENJA.

ZGLOB RAMENA PRETSTAVLJA NAJVEĆI ZGLOB KINETIČKOG LANCA GORNJEG EKSTREMITETA I ZGLOB NAJVEĆEG OBIMA POKRETA U CELOM TELU. KONTROLIŠE DUGAČKU POLUGU RUKE.

RAME JE , OKRUŽENO VELIKIM BROJEM MIŠIĆA KOJI I MEĐUSOBNOM KOORDINISANOM SADEJSTVU OMOGUĆAVAJU KONTROLISANU FUNKCIJU CELE RUKE, I VRATNO RAMENOG SEGMENTA.

U SLUČAJU POVREDE, PRISUSTVA SINDROMA PREOPTEREĆENJA ILI NEKOG DEGENERATIVNOG PROCESA RAMENOG ZGLOBA, DOLAZI DO POREMEĆAJA  I OVE FINO KOORDINISANE FUNKCIJE.

PACINETI PRVO OSEĆAJU BOL PRILIKOM POKRETA.

BOL U RAMENU POLAKO NAPREDIJE U INTENZITETU I OBIMA POKRETA SE SMANJENJE KAO I UKUPNA FUNKCIJA RAMENA.

bOL U RAMENUfizikalna terapija ultazvuk
BOL U RAMENU

SMANJENJE FUNKCIJE NAPREDUJE, PA PACIJENTI POČINJU DA IMAJU TEŠKOĆE PRILIKOM OBIČNIH AKTIVNOSTI – ČEŠLJANJE, UMIVANJE, OBLAČENJE I DRUGIH O KOJIMA RANIJE NISU NI RAZMIŠLJALI.

BOL U RAMENU – REHABILITACIJA

POŠTO SU PRVE POVREDE OBIČNO MANJEG INTENZITETA, ČESTO OSTAJU ZANEMARENE, KLINIČKI NEOBRAĐENE, I PROĐU NAVODNO SAME OD SEBE.

IPAK, I NAJMANJA POVREDA JEDNE STRUKTURE, DOVODI DO POVEĆANOG OPTEREĆENJA DRUGIH STRUKTURA, I RAME POLAKO POČINJE DA SE KREĆE U PRAVCU HRONICITETA, SMANJENJA FUNKCIJE I POVEĆANE OSETLJIVOSTI.

KARAKTERISTIČNE TEGOBE U OVOJ FAZI SU OTEŽANO BOLNO PODIZANJE PREDMETA ISPRED SEBE, BOČNO PODIZANJE RUKE U OBIMU OD 60 DO 120 STEPENI. SPOLJAŠNJA I UNUTREAŠNJA ROTACIJA RUKE SU BOLNE I OGRANIČENOG OBIMA.

U PRO FIZIO AMBULANTI NEGUJEMO INDIVIDUALNI PRISTUP U REHABILITACIJI FUNKCIJE RAMENOG ZGLOBA. U SKLADU SA FAZAMA PATO-FIZIOLOŠKOG PROCESA UPOTREBLJAVAMO AGENSE KAO ŠTO SU LASER, ELEKTROTERAPIJA, ELEKTROSTIMULACIJA, T.E.C.A.R, MANUELNU TERAPIJA.

POSEBNU PAŽNJU PAŽNJU POSVEĆUJEMO OPORAVKU FUNKCIJE PA JE TU I SET NEURO- MOTORNO STIMULATIVNIH VEŽBI KOJI U SUŠTINI DOVODI DO PUNOG FUNKCIONALNOG OPORAVKA I NJEGOVOG FIKSIRANJA.

TREBA NAPOMENUTI DA BOL U RAMENU MOŽE DOVESTI DO RAZVOJA KOMPLIKACIJA PA GE NE TREBA SHVATITI OLAKO I PUSTITI DA PROĐE SAM OD SEBE – JAVITE SE LEKARU.