Pro Fizio – Cenovnik

CENOVNIK ZA 2022. godinu

Cenovnik usluga naše ambulante – za sva pitanja ili pojašnjenja,  budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona ili e-maila koji se nalaze na našoj kontakt stranici .

Cenovnik i spisak usluga ambulante za rehabilitaciju Pro Fizio, prilagođen je opštoj trenutnoj situaciji u našoj zemlji.

CENOVNIK 2022.CENA – RSD
KONSULTATIVNI PREGLEDI:
FIZIJATRIJSKI PREGLED
4000,00
ORTOPEDSKI PREGLED6000,00
DNEVNI TERAPIJSKI PAKETI
Dnevni terapijski paket 1.
elektroterapija, lokalna manuelna terapija, osnovna kineziterapija
3000,00
Dnevni terapijski paket 2.
elektroterapija, opciona upotreba HILT, SIS, TECAR, lokalna manuelna terapija, napredna kineziterapija
4000,00
Dnevni terapijski paket 3.
Elektroterapija/Mehanoterapija, manuelna terapija ili kineziterapija
2500,00
Napomena: Deci do 18 godina i penzionerima odobren je poust za dnevni paket 1 – cena iznosi: 2500,00
Kineziterapija 2000,00
Specijalna kineziterapija
– Shroth metoda
– Neuromotorna facilitacija (PNF)
– Dečja kineziterapija
– Kineziterapija teško pokretnih pacijenta
3000,00
T.E.C.A.R2000,00
Shock Wave2000,00
Super induktivni sistem 3000,00
Spinalna trakcija3000,00
Air Relax presoterapija za donje ekstremitete1500,00
HILT – laser visoke snage – 810 nm/1064nm2000,00
Izlazak na teren1000,00
Parenteralna terapija, intramuskularna injekcija1000,00
MESEČNI PAKETI šest terapijskih dana nedeljno, uz aktivno praćenje i kontrolu napretka, tokom 30/31 dana. (ukupan broj terapijskih dana 24 – 28)
POSTOPERATIVNA REHABILITACIJA
PROTOKOL ZA RAME,
PROTOKOL ZA ŠAKU,
PROTOKOL ZA LAKAT
PROTOKOL ZA KOLENO
PROTOKOL ZA KUK
PROTOKOL ZA SKOČNI ZGLOB
PROTOKOL ZA STOPALO
60000,00
Preoperativna priprema (dve nedelje pre OP ukupan broj terapijsih dana 12)30000,00
Individualni programi za zdravu populaciju.
Individualni trening 1 Profesor sporta – vodjeni trening uz praćenje i kontrolu, vreme trajanja do ispunjenja plana treninga.2000,00
Individualni trening 2 Profesor sporta – rad 1 na 1 uz praćenje i kontrolu, korektivni program. vreme trajanja do ispunjenja plana treninga2500,00
Individualni trening 3 Profesor sporta – rad 1 na 1 uz praćenje i kontrolu, aktivna korekcija statičke i dinamičke, kondicioniranje. vreme trajanja do ispunjneja plana treninga3000,00

Napomena:

Ovaj cenovnik nije odraz kvaliteta usluge, profesionalnosti i stepenu obrazovanja zaposlenih.

Pro Fizio ambulanta je posvećena medicinskim i etičkim principima u svom poslovanju.

Dugogodišnja saradnja sa ordinacijama koje se bave dijagnostikom omogućila nam je da sa pozitivnom dozom sigurnosti preporučimo Ordinaciju za radiološku dijagnostiku Citymedik, kao i Ortopediju Univerzal, ustanovu koja se bavi izradom ortopedskih pomagala, uložaka i sl. Naši pacijenti u ovim usanovama mogu ukoliko žele ostvariti popust od 10% na preglede.