Super induktivni sistem

Super induktivni sitem je neinvazivni terapijski agens koji upotrebljava impulsno elektromagnetno polje visoke snage.

Super induktivni sistem – Ovakvo polje primenjeno na ciljano mesto i u adekvatnoj dozi stimuliše prirodne regenerativne i reperativne mehanizme.

Ovakav terapijski koncept idealan je za:

 • Kontrolu bola u akutnim i hroničnim stanjima
  • bol u vratu,
  • bol u leđima,
  • lumboishijalgia,
  • diskushernia
  • bolovi u kuku
  • bolovi u kolenu
  • bol u ramenu
  • povrede koštano-zglobnog sistema
 • Prelomi kostiju
  • u fazi imobilizacije
  • u fazi rehabilitacije
  • kompleksni sporozarastajući prelomi
  • osteopororični prelomi
 • Osteoporoza
 • Osteopenija
 • Ispadi perifernog nervnog sistema
 • Simptomi oštećenja centralnog nervnog sistema
  • regulacija spastičnosti ekstremiteta
 • Degenerativni reumatizam:
  • periartritis ramena i kuka
  • gonartroza
  • koksartroza
  • promene na šakama i sitnim zglobovima
 • Polineuropatije
 • Postoperativna rehabilitacija
  • Prednji ukršteni ligament
  • SLAP – rekonstrukcija
  • Meniskus – sutura

Sam aplikator polja je konstruisan tako da terapija može da bude bez kontakta sa kožom i telom pacijenta. Ovakav aplikator omogućava primenu na bolna mesta ali i stimulaciju specifičnih regija kao što je karlično dno.

Specifične primene:

Prelomi kostiju:

Superinduktivno magnetno polje značajno pojačava aktivnost ćelija koje izgrađuju kost (osteoblasti) ali utiče i na očuvanje trofike i funkcije svih drugih struktura. Zato je primena ove terapije indikovana već u ranoj fazi zarastanja kosti dok je ekstremitet ili segment još uvek u fazi imobilizacije. Ukoliko je regija tretirana na ovaj način možemo očekivati očuvanje mišićne snage i zglobne pokretljivosti i kod produžene imobilizacije. Inostrano iskustvo je pokazalo da je vreme ukupnog oporavka posle preloma značajno skraćeno.

Akutni i hronični bol (bol u vratu, bol u leđima, cervikobrahialgia, lumboishialgija)

Stimulacijom mehanizma unutrašnje opoidne kontrole bola (stimulacija lučenja tkivnih opoidnih supstanci) i tkz. gejt kontrole bola (eng. – Gate Control) postiže se ubrzano obezboljavanje regije fiziološkim mehanizmima poštujući pri tome bol kao protektivni koncept. Pacijenti osete olakšanje već posle drugog ili trećeg terapijskog dana.

Diskushernija

Superinduktivni sistem zbog velike snage i prodornosti polja koristi se kod neoperativnog lečenja diskushernije. Stimulacijom zarastanja ali i mehanizmima kontrole bola i stimulacije muskulature, stabilizuje se povređeni kičmeni segment a faze zarastanja se stimulišu u svom fiziloškom konceptu. Očekivani rezultati su ubrzano zarastanje povređenog diska uz kontrolisanu bolnost tokom celog procesa.

Osteoporoza i osteopenija

Stimulacijom funkcije osteoblasta kao i kod preloma dolazi do usporenja redukcije koštane mase kod osoba obolelih od osteoporoze. Ovakav koncept omogućava bezbednije uključivanje ovakvih pacijenata u proces fizičke aktivnosti i povećava ukupnu radnu sposobnost.

Inkontinencija – stimulacija muskulature karličnog dna

Inkontinecija, nemogućnost kontrolisanja, zadržavanja mokraće u uretri. Obično se javlja kod osoba ženskog pola kao postporođajna komplikacija ili usled neurološkog porođaja. Do sada stimulacija sfinktera ppodrazumevala je kontakti metod, tahvaljujući adekvatnom aplikatoru, stimulacija uz pomoć superinuktivnog sistema je potpuno udobna za palijentkinju, vrži se preko odeće. Tretman traje oko pola sata za koje vreme je pacijentkinja u udobnom poluležećem položaju.

Super induktivni sistem kao mono i poli terapijska i opcija

Zbog svojih karakteristika superinduktivno magnetno polje se može koristiti kao samostalni terapijski agens u domenu fizikalne terapije koji prema indikaciji može biti praćen kineziterapijskim prtogramom.

Ipak, sinergizam, zasnovan na pozitivnom fiziološkom odgovoru tkiva koje je stimulisano magnetnim poljem, treba razumeti kao mogućnost pojačanog delovanja i drugih agenasa fizikalne terapije. U tom konceptu razvijaju se i prestižni terapijski protokoli koji kombinuju više fizikalnih agenasa sa ciljem poboljšanog regenerativnog ili reparativnog odgovora tretiranog tkiva.