KINEZITERAPIJA – terapeutske vežbe za bol u leđima

Kineziterapija

Kineziterapia – vežbe za bol u leđima

Bol u leđima – kineziterapija – važno je znati da vežbe koje smo predočili na ovoj stranici našeg sajta nisu same po sebi lek za bol u leđima.

Izvođenju ovih vežbi smete pristupiti ako vam je kineziterapija propisana od strane fizijatra ili specijaliste fizioterapije i to isključivo u skladu sa njihovim uputstvima.

Bol u leđima
 • Početni položaj za izvođenje vežbi u akutnoj i subakutnoj fazi bola u leđima. Sličan samo pasivan položaj (jastuče ispod kolena) pogodan je i kao antalgični, terapijski položaj za smanjenje tegoba u fazi akutnog bol u leđima
Bol u leđima
 • U sporom ritmu do granice prijatnosti treba privući jednu nogu prema grudima, malo zadržati pa vratiti nogu u početni položaj, zatim izvesti istu akciju sa drugom nogom. Vežba se izvodi do granice prijatnosti i može se izvoditi i ufazi akutnog bola ne vezano za uzrok tegoba.
 • Takođe u sporom ritmu i do granice prijatnosti treba privući istovremeno obe  noge prema grudima, u tom položaju se zadržati nekoliko sekundi zatim se vratiti u prvobitan položaj. Ova vežba se može izvoditi u fazi akutnog bola

Vežbe za prednji trbušni zid

 • Iz Williams-ovog položaja, kontrakcijom trbušne muskulature pritiskamo donja leđa uz podlogu u slučaju mogućnosti podižemo gornji deo trupa najviše do nivoa donjih uglova lopatice. Vežbva se može izvoditi u fazi akutnog bola ali se u slučaju pojačanja bola mora obustaviti.
 • Varijacija prethodne vežbe u smislu povećanog opterećenja na trbušnu muskulaturu, vežba se smatra naprednom i izvodi se u hroničnoj fazi.
 • Vežba za mišiće rotatora trupa. Sa obzirom na to da je rotacija trupa, iako minimalna, provocirajuća za bol u leđima ovu vežbu treba izvoditi u hroničnoj fazi.
 • Napredna forma predhodne vežbe. Važan detalj je da prilikom rotacije trupa lakat i nadlakat pasivne strane treba da bude u kontaktu sa podlogom.
 • Vežba koja se izvodi suprotstavljenim pritiskom kolena i šake suprotne strane, istovremeno angažuje trbušni zid, depredore ramena i fleksore kuka, pogodna je za izvođenje u subakutnoj fazi bola.

Početni položaj ležeći na stomaku,

 • Odgovara izvođenju vežbi u subakutnoj i hroničnoj fazi, može se izvoditi i sa manjim jastučetom postavljenim ispod donjeg stomaka.
 • Ekstenzija trupa sa rukama pored tela, Vežba je umerenog intenziteta. Može se izvoditi u hroničnoj fazi a u slučaju dijagnostikovane spinalne stenoze ova vežba je kontraindikovana
 • Početni položaj za naprednije vežbe za snagu mišića ekstenzora trupa.
 • Napredna vežba za snagu mišića opružača kičmenog stuba, kombinovana sa vežbom za povećanje grube mišićne snage paralopatične muskulature
 • Početni položaj za vežbe najvišeg intenziteta za mišiće opružače trupa, paralopatičnu muskulaturu i muskulaturu ramena i ramenog pojasa.
 • Vežba za paralopatičnu muskulaturu, muskulaturu ramenog poasa i zgloba ramena. vežba terminalne ekstenzije ramenog zgloba i aproksimaciju lopatice.

Napredni koncept

 • Napredna vežba za snagu mišića opružača trupa, paralopatičnu muskulaturu i oba ramena zgloba. Vežba vrlo visokog intenziteta!!
 • Istovremeno podizanje suprotne ruke i noge. Intenzitet vežbe je moguće gradirati. Vežba je bezbedna za izvođenje u hroničnoj fazi bola u leđima.

Četvoronožni položaj – početni položaj

 • Vežbe u ovom položaju bezbedno je izvoditi u hroničnoj fazi bola u leđima.
 • Istovremeno podizanje suprotne ruke i noge.
 • Maca,
 • Vežba za uvežbavanje anteroposteriornih artrokinematičkih pokreta zglobova kičmenog stuba.
 • U prvoj fazi aktivnosti potrebno je napraviti „grbu, odnosno što veći pokret savijanja trupa.
 • Druga faza aktivnosti. Podrazueva aktivno ispravljanje, ekstenziju kičmenog stuba do granice prijatnosti. Potrebno je osetiti angažovanje lumbalne muskulature.
bol u leđima - pro fizio
 • Relaksacija paravertebralne muskulature i zglobnih struktura kičmenog stuba. U ovom poloćaju dolazi do potpunog fizičkog rasterećenja diskusa i fasetnih zglobova.
 • Položaj je bezbedan za sve faze bola u leđima osima ako je samo zauzimanje istog bolno ograničeno
 • U položaju treba provesti od 30 do 90 sekundi.

Raznoška, početni položaj

 • Spada u naprednije početne položaje u tretmanu bola u leđima. Često i samo održavanje položaja može da bude motorički zadatak na koji telo treba da se adaptir
 • Spada u naprednije početne položaje u tretmanu bola u leđima. Često i samo održavanje položaja može da bude motorički zadatak na koji telo treba da se adaptir
 • Bočno savijanje trupa, motorni zadatak u asimetričnom obrascu angažuje receptore iz prednjeg i zadnjeg reda kičmenih zglobova i pratećih aktivnih i pasivnih stabilizatora

Lotosov položaj – početni položaj

 • Združeno istezanje mišića opružača donjih leđa i aduktora oba kuka i medijhalnih spekata obe zadnje lože.
 • Angažovanje muskulature i kukova i donjih leđa.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *