bol u ledjima - Pro Fizio

KINEZITERAPIJA – terapeutske vežbe za bol u leđima

Kineziterapija

Kineziterapia – vežbe za bol u leđima

Bol u leđima – kineziterapija – važno je znati da vežbe koje smo predoćili na ovoj stranici našeg sajta nisu same po sebi lek za bol u leđima. Izvođenju ovih vežbi smete pristupiti ako vam je kineziterapija propisana od strane fizijatra ili specijaliste fizioterapije i to isključivo u skladu sa njihovim uputstvima.

Bol u leđima

Wiliamsov položaj

Bol u leđima

Bol u leđima

Početni položaj za izvođenje vežbi u akutnoj i subakutnoj fazi bola u leđima. Sličan samo pasivan položaj (jastuče ispod kolena) pogodan je i kao antalgični, terapijski položaj za smanjenje tegoba u fazi akutnog bol u leđima

 

 

U sporom ritmu do granice prijatnosti treba privući jednu nogu prema grudima, malo zadržati pa vratiti nogu u početni položaj, zatim izvesti istu akciju sa drugom nogom. Vežba se izvodi do granice prijatnosti i može se izvoditi i ufazi akutnog bola ne vezano za uzrok tegoba.


Takođe u sporom ritmu i do granice prijatnosti treba privući istovremeno obe  noge prema grudima, u tom položaju se zadržati nekoliko sekundi zatim se vratiti u prvobitan položaj. Ova vežba se može izvoditi u fazi akutnog bola

 


Iz Williams-ovog položaja, kontrakcijom trbušne muskulature pritiskamo donja leđa uz podlogu u slučaju mogućnosti podižemo gornji deo trupa najviše do nivoa donjih uglova lopatice. Vežbva se može izvoditi u fazi akutnog bola ali se u slučaju pojačanja bola mora obustaviti.

 

Varijacija prethodne vežbe u smislu povećanog opterećenja na trbušnu muskulaturu, vežba se smatra naprednom i izvodi se u hroničnoj fazi.

 

 

 

Vežba za mišiće rotatora trupa. Sa obzirom na to da je rotacija trupa, iako minimalna, provocirajuća za bol u leđima ovu vežbu treba izvoditi u hroničnoj fazi.

 

 

Napredna forma prethodne vežbe,

Važan detalj je da prilikom rotacije trupa lakat i nadalakat pasivne strane treba da bude u kontaktu sa podlogom.

 

 

 

Vežba koja se izvodi suprotstavljenim pritiskom kolena i šake suprotne strane, istovremeno angažuje trbušni zid, depredore ramena i fleksore kuka, pogodna je za izvođenje u subakutnoj fazi bola.

 

 

Početni položaj ležeći na stomaku,

odgovara izvođenju vežbi u subakutnoj i hroničnoj fazi, može se izvoditi i sa manjim jastučetom postavljenim ispod donjeg stomaka.

 

 

 

 

 

Ekstenzija trupa sa rukama pored tela, Vežba je umerenog intenziteta. Može se izvoditi u hroničnoj fazi a u slučaju dijagnostikovane spinalne stenoze ova vežba je kontraindikovana

 

 

Početni položaj za naprednije vežbe za snagu mišića ekstenzora trupa.

 

 

 

Napredna vežba za snagu mišića opružača kičmenog stuba, kombinovana sa vežbom za povećanje grube mišićne snage paralopatične muskulature.

 


Početni položaj za vežbe najvišeg intenziteta za mišiće opružače trupa, paralopatičnu muskulaturu i muskulaturu ramena i ramenog pojasa.

 

 

 

Vežba za paralopatičnu muskulaturu, muskulaturu ramenog poasa i zgloba ramena. vežba terminalne ekstenzije ramenog zgloba i aproksimaciju lopatice.

 

 

Napredna vežba za snagu mišića opružača trupa, paralopatičnu muskulaturu i oba ramena zgloba.

Vežba vrlo visokog intenziteta!!

 

 

 

Istovremeno podizanje suprotne ruke i noge. Intenzitet vežbe je moguće gradirati.

Vežba je bezbedna za izvođenje u hroničnoj fazi bola u leđima.

 

 

 

Četvoronožni položaj – početni položaj

Vežbe u ovom položaju bezbedno je izvoditi u hroničnoj fazi bola u leđima.

 

 

 

 

 

 

Istovremeno podizanje suprotne ruke i noge.

 

 

Maca,

Vežba za uvežbavanje anteroposteriornih artrokinematičkih pokreta zglobova kičmenog stuba.

 

 

Maca,

Druga faza aktivnosti.

 

 

 

 

 

Raznoška, početni položaj

 

 

 

 

Združeno istezanje mišića opružača donjih leđa i aduktora oba kuka i medijhalnih spekata obe zadnje lože.

 

 

 

Istezanje bočne muskulature trupa.

 

 

 

 

 

Lotosov položaj – početni položaj

 

 

 

 

 

 

 

Istezanje muskulature leđa i kukova.