Sportska dijagnostika

Sportska dijagnostika

Sportska dijagnostika – u današnje vreme prilično neodređen termin.

Uglavnom se odnosi na tehnike merenja različitih funkcija i karakteristika jednog sportiste, sportskog tima ili šire sportske grupacije.

Sa obzirom na to, da se naša ustanova, već dugi niz godina bavi sportskom traumatologijom ( povrede u sportu ), primetili smo a i primenili mehanizam fizioterapeutskog pregleda koji nam je dao određene pozitivne rezultate u smislu preventive njihovog nastanka – studija je u toku

Naš fizioterapeutski sportski pregled:

Sastoji se iz:

1.       Antropometrije u smislu prikupljanja podataka o dužini i obimu gornjih i donjih ekstremiteta.

2.       Pregled statičke posture

3.       Testiranje opšte gipkosti

4.       Analiza

a.       Izračunavanje BMI (bodi mas index) prema uzrastu ispitanika,

b.       Uporednu analizu antropometrijskih vrednosti i prepoznavanje odstupanja u simetriji.

c.       Prepoznavanje potencijalnih rizika za razvoj hronične sportske patologije (uticaj odstupanja u antropološkoj simetriji na incidencu sportske traume nije studijama potvrđen, ali je empirijski ova povezanost prepoznata)

5.       Savetovanje sa sportistima, trenerima, roditeljima – sa ciljem razumevanja rezultata pregleda, eventualne korekcije trenažnog procesa, odlučivanja o početku rehabilitacionog procesa i prepoznavanju kratkoročnih i dugoročnih benefita redovnih funkcionalnih pregleda od strane fizioterapeuta.

Podaci koji se dobiju pregledom i analizom čuvaju se radi daljeg praćenja ispitanika i poređenja rezultata korekcije trenažnog procesa ili sprovedenog rehabilitacionog tretmana.