Lečenje hronične rane

Lečenje hronične rane

Multidisciplinarni pristup

HBO terapija, PRP, Fizikalna terapija

Hronična rana – Sporozarastajuća rana – Rane koje su nastale na koži i dubljim strukturama za koje je zajednočki imenitelj nizak biološko-regenerativni kapacitet. Biloško – regenerativni kapacitet tkiva je uglavnom ugrožen zbog poremećaja lokalne ili sistemske cirkulacije zbog biološke starosti, oboljenja kao što su dijabetes ili sistemski vaskulitis različite etiologije, ateroskleroze.

Tretman hroničnih rana se do skoro bazirao na hiruškom debridmanu rane i higijenskom previjanju.

Mudriji lekari su upućivali pacijente na hiperbaričnu oksigenaciju a samo mali broj pacijenata je bio upućivan i na fizikalnu terapiju.

Danas, obzirom da je problem hronične rane multidisciplinaran po pitanju lečenja a lečenje je relativno sporo i veoma negativno utiče na kvlitet života pacijenta i njegove okoline, govorimo o – menadžmentu hronične rane.

U našoj ustanovi, obzirom na usku povezanost sa HBO medikal center, naši pacijenti mogu dobiti najkvalitetnij program lečenja hronične rane koji podrazumeva:

  1. Pregled i mikrobiološku analizu, lečenje po antibiogramu
  2. HBO terapiju neposredno praćenu primenom LASAER i Magnetoterapije,
  3. PRP terapiju,
  4. Previjanje i obradu rane do njenog zatvaranja.
  5. Aplikacija korektivnih pomagala i obuka hodu sa adekvatnim pomagalom

Ovakvim terapijskim pristupom (menadžementom) hroničnoj rani, vreme zatvaraanja rane i izloženosti tela infekciji se smanjuje, smanjuje se mogućnost nastanka dodatnih komplikacija usled nepokretnosti i u značajnoj meri se povećava kvalitet života osobe sa hroničnom ranom i njene okoline.

Primena LASER terapije u tretmanu hronične rane

Primena LASER terapije u tretmanu hronične rane

 

imag0226

Posle 10 dana od početka tretmana

imag0239

Mesec dana od početka tretmana

 

 

 

 

 

Prikaz primene PRP terapije kod hronične rane

rana wagner III - crtez

 

 

 

 

imag0599

Hronična rana na početku lečenja

rana HBO + DEBRIDMAN - crtez

 

 

20131207_180716

Hronična rana posle hiruškog debridmana

rana prp - crtez

Aplikovan PRP i PPP

Aplikovan PRP i PPP

Hronična rana 45 dana posle aplikacije PRP

Hronična rana 45 dana posle aplikacije PRP