Fizička aktivnost odraslih – lek za novi vek

Fizička aktivnost odraslih

Fizička aktivnost odraslih – Fizička aktivnost u odraslom dobu prvenstveno ima – Zdravstveno preventivni karakter.

Zdravstveni odnosno medicinski karaktera ove aktivnosti je važno napomenuti zbog mogućnosti i prisustva različitih vrsta i broja komorbiditeta (pridruženih hroničnih bolesti). Važno je istaći i preventivni karaktera jer zdravstveni profesionlaci koji se bave rehabilitacijom lokomotornog aparata lako mogu da prpoznaju odrednice koje pogoduju razvoju novih koštanozglobnih i drugih komorbiditeta.

Fizička aktivnost u odraslom dobu često se poredi ili čak sprovodi kao sportska aktivnost. Sportska odnosno takmičarska aktivnost stavlja visok neuromotorni zahtev pred odraslu jedinku i mogi biti  stresne i  zdravstveno ugrožavajuće.

Odraslo doba se grubo može podeliti na tri grupe:

  • Rano od 20 do 40 godine
  • Srednje od 40 do 60 godine i
  • Kasno od 60 do 80 godine života,

Već u okviru ranog odraslog doba više od 95% populacije  prestaje da se bavi sportskim aktivnostima i polako prelazi u takozvani

Sedenterni životni stil.

Sedenterni životni stil ili hipokinezija

Su prepoznati kao faktor rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti.

Fizička aktivnost u odraslom dobu treba da bude umerena i individualno prilagođena.

Mora se obratiti pažnja na kardiorespiratorni, neuromotorni i psihološki kapacitet svake osobe,

Koje treba uskladiti sa prisustvom drugih oboljenja i medicinskih stanja. Bolom u koštano zglobnom sistemu, poremećajima u funkciji srca i disajnih organa, poremećajima  endokrinog i drugih sistema.

Terapeutski fitness

U našoj Pro Fizio ambilanti razvili smo grupne i individualne programe fizičke aktivnosti.

Vežbači u našoj ambulanti su prvo medicinski i funkcionalno pregledani i postavljeni su parametri za doziranje fizičke aktivnosti.

Sam proces vežbanja vođen je  i nadzirani od strane specijalista fizioterapije.

Rezultati su smanjenje bola u koštano zglobnom sistemu, povećanje opšteg radnog kapaciteta, korekcija telesne mase i funkcije drugih organskih sistema.

Vežbanje utiče i na nervni sistem i lučenje hormona sreće pa su naši vežbači zadovoljni i spremni da se sa osmehom suoče sa svojim dnevnim i poslovnim obavezama.

Naš tim je obučen da prepozna rane faze razvoja degenerativnih i drugih oboljenja koštano-zglobnog ali i drugih sistema pa možemo na vreme reagovati sprečiti razvoj istih.

Uključivanje u naše programe fizičke aktivnosti često je produžena terapijska ruka gde pacijenti kojima je sanirana bolna faza na primer gonartroze, bola u leđima kuku itd … omogućeno vraćanje u aktivni životni stil.

 

Jedno od zapaženijih gostovanja – saznajte po nešto o vežbanju na hladnoći …

https://www.rts.rs/page/magazine/ci/story/481/zdravlje/4193571/zima-vezbanje-aktivnost-trening-hladnoca.html