Degenerativne promene – KUK

KUK – ZGLOB KUKA – DEGENERACIJA – KOKSARTROZA

KOKSARTROZA JE DIJAGNOZA KOJA UKAZUJE NA PRISUSTVO DEGENERATIVNIH PROMENA NA ZGLOBU KUKA. PREMA TEŽINI ODREĐENA SU TRI STEPENA OVOG OBOLJENJA:

  1. KOSARTROZA STEPEN I (GRADUS 1) – LAKŠI DO UMERENI STEPEN
  2. KOKSARTROZA STEPEN II (GRADUS 2) – UMERENO TEŠKI STEPEN
  3. KOKSARTROZA STEPEN III (GRADUS 3) – TEŠKI STEPEN 

KUK – U BIOMEHANIČKOM SMISLU PREDSTAVLJA AKTIVAN SPOJ DONJEG EKSTREMITETA I TELA.  ZGLOB VELIKOG OBIMA POKRETA I U ISTO VREME DIZAJNIRAN TAKO DA TRPI OPTEREĆENJE KOJE MU NAMEĆE TELEO KROZ STATIKU I NAJRAZLIČITIJE DINAMIČKE AKTIVNOSTI.

ZAŠTIĆEN JE NAJSNAŽNIJIM LIGAMENTARNIM KOMLEKSOM U LJUDSKOM TELU I

RTG – komplikacija DHS fiksacija glave butne kosti

VIŠESLOJNIM MIŠIĆNIM PRSTENOM. MIŠIĆNI PRSTEN OMOGUĆAVA DOBRU KONTROLU POKRETA I POLOŽAJA ALI JE ČESTO ZANEMAREN U SMISLU ODRŽAVANJA SNAGE I DRUGIH KARAKTERISTIKA. 

KOMPLEKSNA GRAĐA I FUNKCIJA KOJU ZGLOB KUKA OBAVLJA UJEDNO PRETSTAVLJA I NJEGOVU SLABOST, JER JE, IAKO DOBRO OBEZBEĐEN, ČESTO IZLOŽEN OPTEREĆENJIMA KOJE PREVAZILAZE NJEGOV BIOLOŠKI KAPACITET.

U PRILOG TOME GOVORI I UČESTALOST OPERATIVNIH ZAHVATA U SMISLU ZAMENE, ODNOSNO UGRADNJE VEŠTAČKOG KUKA.

ODLUKA O VRSTI LEČENJA KOD KOKSARTROZE TREBA DA BUDE MUDRA. PACIJENTIMA U POČETNIM FAZAMA KOKSARTRUZE SE MOŽE POMOĆI DA ZAŠTITE SVOJ KUK. u ODMAKLIM FAZAMA KADA BOLOVI U KUKU OMETAJU NORMALAN HOD I UTIČU NA KVALITET ŽIVOTA TREBA RAZMISLITI I O OPERATIVNOJ OPCIJI

SVAKAKO ODLUKA TREBA DA BUDE DONETA NA OSNOVU ORTOPEDSKOG I FIZIJATRIJSKOG MIŠLJENJA I TREBA DA BUDE OPRAVDANA U SMISLU DUGOROČNIH BENEFITA ZA PACIJNETA.

TEGOBE:

PROBLEM SA KUKOM SE OBIČNO POSTEPENO RAZVIJA.

POČINJE SA BOLOM U REGIJI PREPONE I ODATLE NAPREDUJE PREMA BOKU I LEĐIMA.

BOL SE MOŽE ŠIRITI I PREMA BUTINI.

UBRZO PO POJAVI PRVIH SIMPTOMA POČINJE DA SE RAZVIJA SLABOST LOKALNE MUSKULATURE, ISTOG ONOG SNAŽNOG MIŠIĆNOG PRSTENA KOJI POSTEPENO GUBI SVOJE KARAKTERISTIKE. SAM ZGLOB KUKA ZBOG TOGA SVE VIŠE TRPI I NAPREDUJE U PRAVCU DEGENERACIJE HRSKAVICE I KOŠTANOG TKIVA.

kuk - koksartroza - PRP
kuk – degenerativne promene

ŠEMA HODA SE POSTEPENO MENJA U SMISLU KOMPENZATORNIH POKRETA PRI HODU, SAVLADAVANJU STEPENICA I STRME RAVNI.

PACIJENTI SE OBIČNO OBRAĆAJU ZA POMOĆ TEK KADA SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI POSTANU ZNAČAJNO KOMPROMITOVANE I UKUPNA HODNA PRUGA SMANJENA.

TADA JE ČESTO VEĆ POSTAVLJENA I INDIKACIJA ZA OPERATIVNO LEČENJE.

TRETMAN

U PRO FIZIO AMBULANTI

NEGIJEMO KOMPLEKSNI TERAPIJSKI PRISTUP U LEČENJU KOKSARTROZA – DEGENERATIVNIH PROMENA ZGLOBA KUKA.

OVAKAV PRISTUP OMOGUĆAVA NAM DA NA ADEKVATAN NAČIN PROCENIMO TRENUTNO STANJE PACIJNETA. OVAKVOM PROCENOM MOŽEMO ODABRATI OPTIMALN TERAPIJSKI PROTOKOL. ZATIM, PREDOČITI PACIJNETU SVE BENEFITE I MANE PRTOKOLA I OBIM I TIP LEČENJA KOJE MU PREDSTOJI. 

CILJ NAM JE DA ISKORISTIMO MAKSIMUM POSTOJEĆIH POTENCIJALA TELA DA BI SE TEGOBE SMANJILE A KUK I CEO KINETIČKI LANAC DONJIH EKSTREMITETA VRATIO U ŠTO BOLJU FUNKCIJU.

OVO SE POSTIŽEMO UPOTREBOM ANTIINFLAMATORNIH I ANALGETSKIH AGENASA FIZIKLANE TERAPIJE,

KAO I CILJANOM I INDIVIDUALNO DOZIRANOM KINEZITERAPIJOM.

FAKTORI RASTA IZ SOPSTVENE KRVI UTIČU NA REGENERACIJU UNUTARZGLOBNIH I OKOLOZGLOBNIH STRUKTURA KUKA I KADA SE PRIMENI KAO INTEGRATIVNI DEO REHABILITACIONOG PROCESA DOBIJAJU SE ZADOVOLJAVAJUĆI REZULTATI. NA OVAJ NAČIN TEGOBE MOGU BITI TRAJNO REDUKOVANE  A FUNKCIJA KUKA NORMALIZOVANA. 

U SMISLU OPTIMALIZACIJE EFEKATA FIZIKALNE I KINEZITERAPIJE KAO I TERAPIJE KRVNOM PLAZMOM NAŠIM PACIJENTIMA SE PREPORUČUJE I UPOTREBA HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE U NAŠOJ MATIČNOJ KUĆI HBO MEDICAL CENTAR.

Dugo smo ali se o mogućnostima saradnje sa nekom od osiguravajućih kuća koje u svojoj ponudi imaju zdravstveno osiguranje. 

Pouzdanost, profesionalnost i dostupnost i briga o pacijentu su vrednosti koje poštujemo, zato smo izabrali: 

WIENER STADISCHE

Naše usluge su dostupnije uz saradnju sa kompanijama koje poštuju iste vrednosti kao mi.

Budite slobodni da nas kontaktirate:

Greška: Obrazac za kontakt nije pronađena.