Rehabilitacija neuroloških poremećaja

Rehabilitacija neuroloških poremećaja

Rehabilitacija neuroloških poremećaja odnosi se na sva oštećenja funkcije aparata za kretanje nastale usled povrede, cerebro vaskularnog insulta (CVI), degenerativnog oboljenja ili drugih oštećenja zadobijenuh na mozgu, kičmenoj moždini ili mreži perifernih nerava,

Povrede centralnog nervnog sistema (CNS)

su teška stanja najčešće opasna po život povređene osobe. Ovakve povrede takođe ostavljaju posledice na funkciju u lokomotornog sistema.

Posle primarne sanacije povrede i stabilizacije opšteg stanja u okviru kliničko bolničkih centara potrebno je započeti sa rehabilitacijom da bi se izbegle dodatne komplikacije o da bi se stimulisao motorni oporavak.

Poremećaji funkcije centralnog nervnog sistema (CNS) uglvnom se odnosi na degenerativna oboljenja kao što su multipla skleroza i Parkinsonova bolest i na povrede glavi i vaskularne insulte koj rezultiraju hemiparezom ili hemiplegijom .

Povrede perifernog nernog sistema (PNS)

podrazumevaju incidente koji dovode do pritiska ili delimičnog ili potpunog prekida perifernog nerva.

IMG_3455

Pritisak (kompresija) nerva mogu se dogoditi na njegovom izvorištu, odnosno njegovom izlasku iz kičmenog stuba – diskushernija, spinalna stenoza.

Do delimičnog ili potpunog prekida nerva dolazi zbog traume težeg stepena.

U svakom od navedenih slučajeva neophodn je multidisciplinaran pristup kakav negujemu u našem centru.

Fizikalna terapija se uključuje čim se stvore adekvatni uslovi

Dogogodišnjom saranjom sa HBO medical centrom njegovim tvorcem Prim Dr Miodragom Živkovićem, došli smo do prestižnih saznanja iz domena terapije povreda i poremećaja cetralnog i perifernog nervnog sistema.

pro fizio-86

Najveći potrošač kiseonika u našem telu je upravo nervni sistem. 

Hipebarična oksigenacija

Primena hiperbarične oksigenacije (HBOt) značajno se utiče na opšti radni kapacitet, na primer kod pacijenata sa multiplom sklerozom ili postinfarktnim ili post CVI moždanim stanjima.  

U prva tri sata nakon HBOt povećna je radna sposobnost celog tela, regenerativna sposobnost nervnog tkiva kao i njegova provodljivost.

Podražaji koje fizikalnim agensima ili specifičnim facilitacionim tehnikama tada primenimo imaju snažniji neurostimulativni i neuromodulirajući efekat i kao krajnji rezultat imaju brže i lakše postizanje terapijskih ciljeva.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *