SPINALNA TRAKCIJA

SPINALNA TRAKCIJA – dekompresija

SPINALNA TRAKCIJA  – JE TEHNIKA MEDICINSKE REHABILITACIJE KOJA SE KORISTI ZA LEČENJE DISKUSHERNIJE I KOMPRESIVNIH SINDROMA LUMBALNE I VRATNE KIČME.

OVA TEHNIKA,

TEHNIKA ISTEZANJA KIMENOG STUBA PRISUTNA JE U RAZLIČITIM OBLICIMA U PROCESU REHABILITACIJE VEĆ DUŽE OD STO GODINA.

SUŠTINA TEHNIKE JE U FIZIČKOM POVEĆANJU MEĐUPRŠLJENSKOG PROSTORA (GOVORIMO O MILIMETRU) KOJIM SE POSTIŽE POSTEPENO OSLOBAĐANJE NERVNIH KORENOVA I OMOGUĆAVA BOLJA ISHRANA POVREĐENOG DISKA ŠTO POZITIVNO UTIČE NA spinalna trakcijaNJEGOVO ZARASTANJE.

STRUKTURA KAO I FUNKCIJA KIČMENOG STUBA JE VEOMA KOMPLEKSNA, PRAĆENA VELIKIM BROJEM NERVNIH SENZORA I ODBRAMBENIH NEUROMOTORNIH CELINA ZBOG ČEGA SU ZA PRAVILNU PRIMENU I DOZIRANJE OVE TEHNIKE (SPINALNA TRAKCIJA) JE POTREBNO NAPREDNO ZNANJE, VEŠTINA I ISKUSTVO.

TEHNIKA PODRAZUMEVA POSTAVLJANJE PACIJENTA U PRAVILAN POLOŽAJ, U KOME ĆE TRAKCIONA SILA BITI NAJEFIKASNIJA U CILJANOJ REGIJI KIČME. ZATIM TREBA ODREDITI

spinalna trakcija - bol u leđima

Spinalna trakcija – Pro Fizio

ADEKVATNU DOZU U SMISLI INTENZITETA I TRAJANJA SILE A ZATIM I OBLIKA DELOVANJA SILE.

SAM PROCES MORA DA BUDE PRIJATAN ZA PACIJENTA.  PACIJNETU TREBA DETALJNO OBJASNITI MEHANIZME DELOVANJA TEHNIKE, UPUZNATI GA SA CILJEM TRETMANA I ŠTA JE TO ŠTO TREBA DA OSEĆA TOKOM TRAJANJA TERAPIJSKE SEANSE.

DOBRA SARADNJA SA PACIJENTOM JE KLJUČNA ZA USPEŠAN TRETMAN.

U PRO FIZIO AMBULANTI KORISTIMO MODERAN APARAT ZA SPINALNU TRAKCIJU ŠVEDSKOG PROIZVOĐAČA ENRAF NONIUS ZA KOJI SMO SE ODLUČILI PRE SVEGA ZBOG NJEGOVE POUZDANOSTI, ZATIM UDOBNOSTI ZA PACIJENTA I DOBRO PROVERENIH OPCIJA ZA DOZIRANJE SAME TERAPIJE.

GLAVNE INDIKACIJE ZA PRIEMENU SPINALNE TRAKCIJE SU:

  • VRATNA I LUMBALNA DISKUSHERNIJA,
  • AKUTNA I HRONIČNA LUMBOIŠIJALGIJA
  • AKUTNA I HRONIČNA CEVIKOCEFALGIJA
  • AKUTNA I HRONIČNA CERVIKOBRAHIALGIJA

    Spinalna trakcija - PRO FIZIO

    SPINALNA TRAKCIJA ENRAF NONIUS

SPINALNA TRAKCIJA SE NE TREBA PRIMENJIVATI (KONTRAINDIKOVANA JE!) KOD TEŽIH OŠTEĆENJA I NESTABILNOSTI KIČMENOG STUBA.

SPINALNA TRAKCIJA JE METODA KOJA DOVODI DO KVALITETNOG OBEZBOLJAVANJA U SLUČAJEVIMA KOMPRESIJE NERVNOG PUTA U MEĐUPRŠLJENSKOM PROSTORU, SMANJUJE POTREBU ZA LEKOVIMA I MOŽE SE UPOTREBLJAVATI U FAZI AKUTNOG BOLA.

ISKUSTVA PACIJENTA POKAZUJU DA JE OVA TEHNIKA JEDAN OD POUZDANIH METODA U LECENJU PROBLEMA SA KICMENIM STUBOM.