Gonartroza

GONARTROZA

Gonartroza -Termin koji se koristi za tegobe koje se javljaju usled degenerativnh promena zgloba kolena.

Degenerativne promene na svim zglobovima počinju još u mladosti. Do njihovog ubrzanog razvoja može doći usled loše ishrane, povećane telesne mase, povećanog radnog opterećenja, nedostatka fizičke aktivnosti, slabosti muskulature, tu su i hormonskih poremećaja i mnogih drugih faktora o kojima saznajemo svakog dana.

Gonartroza se javlja u nekoliko stepena težine od prvog stepena gde su degenerativne proene lakde do četvrtog stepena gde su tegobe izrazito teške.

Gonartroza - Pro Fizio - PRP

RTG – Teška gonartroza

Koleno je najveći zglob ljudskog tela i ključan pregib u donjem kinetičkom lancu.

Bolovi i ograničena pokretljivost u kolenima utiču na svakodnevne životne i radne aktivnosti i smanjuju ukupan kvalitet  života.

rehabilitacija koleno - pro fizio

Bekerova cista

Osobe koje pate od bola u kolenu postepeno smanjuju ukupne aktivnosti u uvode se u stanje takozvane hipokinezije koje pogoduje razvoju brojnih drugih oboljenja.

Hipokinezija utiče i na povećanje telesne mase koja onda dodatno opterećuje kolena i povećava tegobe.

Na taj način pacijenti se nađu u jednom negativnom začaranom krugu koji ih sve dublje odvodi u bolest.

Uzroci bola u kolenu mogu biti razni a pacijenti nam se najčešće javljaju kada im se postavi dijagnoza – gonartroza.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom, radiološkim pregledom, važna je i laboratorijska dijagnostika. Fukcionalni status se određuje na početku rehabilitacionog procesa i prati se tokom samog procesa i kasnije na redovnim kontrolama tokom aktivnosti.

Lečenje

U našoj Pro Fizio ambulanti negujemo kombinovani pristup regenerativne, fizikalne medicine i produženog kineziterapijskog protokola.

U skladu sa indikacijama primenjujemo trombocitima obogaćenu plazmu – PRP i agense fizikalne medicine da bismo uticali na poboljšanje funkcije i  strukture untarzglobnih i vanzglobnih elemenata, smanjili bol i otok.

Terapeutske vežbe su usmerene u dva pravca.

Prvo na poboljšanje stanja muskulature koja kontroliše kolena.

Drugo, možda i važnije kontrolisan i individuano doziran kineziterapijski tretman usmeren je na povećanje mišićne i koštano zglobne funkcije celog tela. Koriguju se obrasci kretanja i držanja.

Pacijneti se osećaju bolje i snažnije, povećava im se ukupna pokretljivost, lako savladavaju stepenice i druge arhitetktonske prepreke.

Najbolje rezultate upravo dobijamo kada u sklopu rehabilitacionog procesa postignemo korekciju telesne mase, povećanje mišićne snage mišića koji kontrolišu funkciju kolena, iskoristimo sve prisutne funkcionalne potencijale da bi faktori rasta iz krvne plazme obnovili hrskavicu i unutrašnje strukture kolena.

Dugo smo ali se o mogućnostima saradnje sa nekom od osiguravajućih kuća koje u svojoj ponudi imaju zdravstveno osiguranje. 

Pouzdanost, profesionalnost i dostupnost i briga o pacijentu su vrednosti koje poštujemo, zato smo izabrali: 

WIENER STADISCHE

Naše usluge su dostupnije uz saradnju sa kompanijama koje poštuju iste vrednosti kao mi.