Gonartroza

GONARTROZA

Gonartroza -Termin koji se koristi za tegobe koje se javljaju usled napredovanja degenerativnh promena zgloba kolena.

Koleno je najveći zglob ljudskog tela i ključan pregib u donjem kinetičkom lancu. Predstavlja kompleksan pregibni mehanizam donjeg kinetičkog lanca. Bolovi, ograničena pokretljivost i druge tegobe vezane za ovaj zglob značajno utiču na smanjenje radne sposobnosti čoveka, kvalitet života i napredovanje drugih bolesti vezanih za hipokineziju.

Hipokinezija pogoduje razvoju srčanih i disajnih problema, redukavanju ukupne mišićne mase kao i pojavi i napredovanju gojaznosti.

Bolovi i tegobe postepeno napreduju, menja se šema hoda, silaženje i penjanje uz stepenice postaje otežano kao i savladavanje strme ravni. Pacijenti počinju da izbegavaju kretanje, telesna masa se povećava i stvara se negativni začarani krug. U ovom negativnom začaranom krugu degenerativne promene na kolenima ali i drugim zglobovima napreduju a lečenje sve kompleksnije.

 • Gonartroza – simptomi
  • Bol pri pokretima kolena
  • Bol u kolenu pri hodu
  • Bol u kolenu pri savladavanju stepenica
  • Bol pri savladavanju strme ravni
  • Promena spoljašnjeg izgleda kolena
  • Bol pri dodiru i oslanjanju na unutrašnju stranu kolena

Degenerativne promene

Degenerativne promene na svim zglobovima počinju još u mladosti. Do njihovog ubrzanog razvoja može doći usled loše ishrane, povećane telesne mase, povećanog radnog opterećenja, nedostatka fizičke aktivnosti, slabosti muskulature, tu su i hormonskih poremećaja i mnogih drugih faktora o kojima saznajemo svakog dana.

Gonartroza se javlja u nekoliko stepena težine od prvog stepena gde su degenerativne proene lakde do četvrtog stepena gde su tegobe izrazito teške.

Gonartroza - Pro Fizio - PRP
RTG – Teška gonartroza
rehabilitacija koleno - pro fizio
Bekerova cista

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom, radiološkim pregledom, važna je i laboratorijska dijagnostika. Fukcionalni status se određuje na početku rehabilitacionog procesa i prati se tokom samog procesa i kasnije na redovnim kontrolama tokom aktivnosti.

Lečenje

U našoj Pro Fizio ambulanti negujemo kombinovani pristup ortopedskog pristupa, fizikalne medicine i produženog kineziterapijskog protokola.

Ortopedski tretman podrazumeva procenu stanja i postavljanje indikacije za neoperativno lečenje kada je to opravdano.

Fiziklani agensi usmereni su na kontrolu bola i promociju obnavljanja tkiva. Stimulacija tkivnih faktora rasta i smanjenje ukupnih tegoba vezano je za primenu naprednih fizikalnih agenasa kao što su T.E.C.A.R i Superinduktivni sistem, koji moraju biti praćeni adekvatnom kineziterapijom.

Terapeutske vežbe su usmerene u dva pravca.

Prvo na poboljšanje stanja muskulature koja kontroliše kolena.

Drugo, možda i važnije kontrolisan i individuano doziran kineziterapijski tretman usmeren je na povećanje mišićne i koštano zglobne funkcije celog tela. Koriguju se obrasci kretanja i držanja.

Pacijneti se osećaju bolje i snažnije, povećava im se ukupna pokretljivost, lako savladavaju stepenice i druge arhitetktonske prepreke.

Najbolje rezultate upravo dobijamo kada u sklopu rehabilitacionog procesa postignemo korekciju telesne mase, povećanje mišićne snage mišića koji kontrolišu funkciju kolena, iskoristimo sve prisutne funkcionalne potencijale da bi faktori rasta obnovili hrskavicu i unutrašnje strukture kolena.

Dugo smo ali se o mogućnostima saradnje sa nekom od osiguravajućih kuća koje u svojoj ponudi imaju zdravstveno osiguranje. 

Pouzdanost, profesionalnost i dostupnost i briga o pacijentu su vrednosti koje poštujemo, zato smo izabrali: 

WIENER STADISCHE

Naše usluge su dostupnije uz saradnju sa kompanijama koje poštuju iste vrednosti kao mi.