Rehabilitacija – Smrznuto rame

SINDROM SMRZNUTOG RAMENA – SMRZNUTO RAME

SMRZNUTO RAME –  HRONIČNO STANJE U KOME SU POKRETI RAMENA GRUBO OGRANIČENI U SVOJIM UNUTRAŠNJIM OBIMIMA.

FUNKCIA RAMENOG ZGLOBA, RAMENOG POJASA  I CELE RUKE JE ZNAČAJNO SMANJENA.

ONEMOGUĆENE SU OSNOVNE RADNJE IZ DOMENA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA. PACIJENT NIJE U STANJU DA PRINESE ŠAKU KA LICU, DA ZAKOPČA DUGMETA NA KOŠULJI ILI BILO KOJI MALO SLOŽENIJI MOTORNI ZADATAK.

Fizikalna terapija, rehabilitacija, PRP krvna platma tretman terapija povreda kuk koleno rame skočni zglob
Fizikalna terapija – Pro Fizio

OSMRZNUTO RAME SE RAZVIJA U TRI FAZE.

PRVA FAZA JE FAZA SMRZAVANJA KOJA MOŽE DA TRAJE NEKOLIKO MESECI. KARAKTERIŠE JE BOLNOST PRI POKRETIMA U POGOĐENOM RAMENU, KROZ VREME BOLNOST SE POVEĆAVA A POKRETI SE SMANJUJU U SVOM OBIMU. PACIJENT OSEĆA SVE VEĆU ONESPOSOBLJENOST.DRUGA FAZA JE FAZA SMRZNUTNOG RAMENA KOJU KARAKAKTERIŠE SAMENJENJE UKUPNIH BOLOVA ALI I POPUNI IZOSTANAK FUNCIJE POGOĐENE RUKE, RAMENA I RAMENOG POJASA. ZANIMLJIVO JE ŠTO PACIJENTI OVU FAZU ČESTO DOŽIVE KAO FAZU POBOLJŠAJA JER SU BOLOVI PRESTALI.

TREĆA FAZA JE FAZA OTAPANJA. OVA FAZA NASTUPA SPONTANO OBIČNO NEGDE OKO DVE GODINE POSLE POČETKA TEGOBA. TOKOM OVE FAZE DOLAZI DO POSTEPENOG VRAĆANJA OBIMA POKRETA.  ZAOSTALE POSLEDICE OGLEDAJU SE U POTPUNOJ ATROFIJI MUSKULATURE RAMENA I RAMENOG POJASA ŠTO POGODUJE NAPREDOVANJU DEGENERATIVNIH PROCESA U ISTOM RAMENOM ZGLOBU ALI I U VRATNOM KIČMENOM SEGMENTU.

UZROK NASTANKA SMRZNUTOG RAMENA  MOŽE SE DOVESTI U VEZU SA PRETHODNIM POVREDAMA TOG RAMENA KOJE SU PROŠLE SPONTANO SA MANJIM ILI VEĆIM SIMPTOMIMA.

TAKOĐE UZROK MOŽE BITI ISPAD LOKALNOG PERIFERNOG NERVNOG SISTEMA, ALI I DRUGI ČINIOCI, PA JE DOBRA DIJAGNOSTIKA I RANO OTKRIVANJE VEOMA ZNAČAJNO.

SMRZNUTO RAME – TRETMAN

TRETMAN SMRZNUTOG RAMENA ZAVISI OD FAZE KADA SE PACIJENT JAVI. VAŽNO JE ZNATI DA SE SVAKI BOL U REMENU MOŽE RAZVITI PREMA OVOM SINDROMU.

U PRO FIZIO AMBULANTI NEGUJEMO INDIVIDUALNI PRISTUP U REHABILITACIJI FUNKCIJE RAMENOG ZGLOBA.

U SKLADU SA FAZAMA PATO-FIZIOLOŠKOG PROCESA RAZVIJAMO I TERAPIJSKI KONCEPT – KOJI IMA ZA CILJ KONTROLU BOLA I USPOSTAVLJANJE ŠTO BOLJE POKRETLJIVOSTIZGLOBA RAMENA I CELOG RAMENOG POJASA.

AGENSI KAO ŠTO SU LASER, COMPEX ELEKTROSTIMULACIJA I TECAR MOGU POMOĆI OKO USPOSTAVLJANJA KONTROLE BOLA.

POSEBNU PAŽNJU SE STAVLJA NA USPOSTAVLJANJE NORMALNE FUNKCIJE CELOG SEGMENTA PA JE TU I SET NEURO- MOTORNO STIMULATIVNIH VEŽBI KOJI U SUŠTINI DOVODI DO PUNOG FUNKCIONALNOG OPORAVKA I NJEGOVOG FIKSIRANJA.

TREBA NAPOMENUTI DA BOL U RAMENU MOŽE DOVESTI DO RAZVOJA KOMPLIKACIJA PA GE NE TREBA SHVATITI OLAKO I PUSTITI DA PROĐE SAM OD SEBE – JAVITE SE LEKARU.