EDUKACIJA: Preventiva sportske traume i tehnike procene ispunjenosti uslova za povratak u sportsku aktivnost – naučni pristup

Predavač: Profesor Damien Van Tiggelen

Organizator: Pro Fizio ambulanta za rehabilitaciju

Datum: 28 i 29.1.2023.

Mesto: Beograd

Broj polaznika: 25

Kurs je namenjen: Lekarima, Fizioterapeutima, Sportskim profesionalcima

Kurs je akreditovan od strane – Zdravstvenog saveta Srbije i polazniku donosi 7 bodova

Ukratko o predavaču

 • Profesor na Univerzitetu u Gentu: Radi na istraživačkim projektima koji se tiču prevencije i faktora rizika od sportskih povreda, u okviru grupe za istraživanje mišićno-skeletnog sistema.
 • Specijalnosti: Prevencija i rehabilitacija sportskih povreda, Manuelna terapija.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18400875/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17993785/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28683419/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19282508/

https://scholar.google.be/citations?view_op=view_citation&hl=nl&user=6YvnpbUAAAAJ&citation_for_view=6YvnpbUAAAAJ:eQOLeE2rZwMC

Opis kursa:


Ovaj kurs se uranja u naučnu pozadinu i niza različitih pouzdanih i naučno potvrđenih tehnika testiranja usmerenih na:
Prevenciju sportskih povreda: najnoviji pregled aktuelnih na dokazima zasnovanih tehnika skriniga za prevenciju sportskih povraeda i profilisanje rizika od povreda za sportiste iz različitih sportova i za različite vrste povreda.
Rehabilitacija: Skrining za povratak u sport nakon povrede ili operacije.

Kome je namenjen?

Obuka se toplo preporučuje stručnjacima iz domena sporta,

 • Lekarima sportske medicine, ortopedije, fizijatrije …
 • Fizioterapeutima svih profila,
 • Profesionalcima iz domena sporta, – Profesorima sporta, Trenerima …

Namera edukatora je da se produbi razmevanje za potrebom testiranja, i, da se predstave naučno dokazane i standardizovane tehnike istog.

Kurs predstavlja kombinaciju teorijskog znanja i veštine praktičnog testiranja i skrininga, omogućavajući učesnicima da se vrate svom svakodnevnom radu sa velikim brojem validnih i pouzdanih testova, koji se mogu prieniti kod profesionalnih ili rekreativnih sportista kao i kod pacijenata.

Alat koji će biti prezentovan kao potencijalna opcija usmerena ka standrdizaciji i lakšem praćenju je onlajn platforma (Hilight) koja sadrži sve ovo znanje i podržava praktičare u svakodnevnom radu u fizioterapijskim ordinacijama, bolnicama i profesionalnim sportskim klubovima.

Opis kursa

Program kursa
1 dan
Teorijski okvir: skrining prevencije povreda; Poslednja reč tehnologije
Praktična primena: prevencija povreda u fudbalu: istegnuće tetive, bol u preponama, povreda ACL.
Praktična primena: prevencija povreda u košarci: bol u prednjem delu kolena, Ahilova tetiva.
Praktična primena: prevencija povreda u odbojci: prekomerno opterećenje ramena, uganuće skočnog zgloba.
Dan 2
Teorijski okvir: Povratak na sport ili skrining aktivnosti; Poslednja reč tehnologije
Praktična primena: Vratite se na aktivni skrining nakon rekonstrukcije ACL-a
Praktična primena: Vratite se sportu nakon istezanja tetive
Praktična primena: Povratak u sport nakon distorzije skočnog zgloba
Praktična primena: Povratak na aktivnost nakon totalne artroplastike kuka

Ciljevi učenja kursa

Polaznici kursa će moći:
• Poznavati naučne okvire o prevenciji povreda i RTS skriningu
• Imaju dobro razumevanje skrininga i testiranja u praksi
• Poznajete mnogo različitih testova i njihove prednosti i ograničenja
• Koristite naučne dokaze za uspostavljanje sopstvenog pristupa skriningu i testiranju
• Razviti veštine praktičnog testiranja i standardizacije testova


KONTAKT ZA PRIJAVLJIVANJE:

+381 11 3988668

+381646477171

office@profizio.rs

CENA KURSA: 24000,00 rsd

Broj računa za uplatu: 220-159280-74 (Pro Credit banka)

Kako da se prijavite?

Možete se prijaviti putem gore navedenih kontakata.

Molimo Vas da nam u prijavi dostavite sledeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Broj licence (za lekare i fizioteraepute)
 • Kontakt broj telefona
 • e-mail adresu
 • Ako je uplatilac pravno lice
  • Naziv pravnog lica,
  • Adresa pravnog lica
  • PIB i MB pravnog lica
 • Kao potvrdu prijave potrebno je izvršiti uplatu najmanje 50% ukupne cene (12000,00 rsd), ostatak je potrebno izmiriti do 26.1.2022.
 • Broj računa za uplatu: 220-159280-74 (Pro Credit banka)

Za sva dodatna pitanja i nedumice slobodno nas kontaktirajte.

Napomena

Napomena:

 1. U slučaju otkazivanja kursa sa naše strane, Pro Fizio ambulanta će izvršiti povrat celokune uplaćene sume novca. 
 2. U slučaju otkazivanja kursa od strane prijavljenog polaznika iz opravdanog razloga (smrtnog slučaja,člana uže porodice, pogoršanja ličnog zdravstvenog stanja i više sile), što je potrebno javiti do vremena početka kursa.
 3. U slučaju nenajavljenog izostanka prijavljenog polaznika (do vremena početka kursa), Pro Fizio ambulanta zadržava uplaćenu sumu novca. 

Radujemo se upuoznavanju i zajedničkom učenju!!

Vaš Pro Fizio tim