Nešto više

Nešto više

Nešto više
Branko Vorkapić – vlasnik – Pro Fizio

Nešto više –  je stranica na kojoj želimo da našim čitaocima, pratiocima i pacijentima pružimo dodatne informacije i podelimo nova saznanja o aktuelnim temama.

Nešto više – treba da Vam da uvid u naše razmišljanje, zatim u teme i aktivnosti koje sprovodimo ili planiramo da sprovedemo.

U svom radu potrudili smo se da Pro Fizio  ambulanta za rehabilitaciju bude  mesto koje će promovisati vrednosti zdravstvene higijene. Zaštita zdravlja, preventivno zdravstveno delovanje važan je segment našeg  ličnog i društvenog života .

Pro Fizio ambulantu možemo posmatrati i kao zdravstveni projekat. U našoj ambulanti pored standardnih medicinskih usluga iz domena rehabilitacije, bavimo se  obukama koleginica i kolega, kvalitetnom edukacijom.

Tokom proteklih godina angažovali smo se na Školama iz hiperbarične medicine. Uspeli smo da dovedemo sjane inostrane predavače kao što su Blanka Koščak Tvidar i Peter Bodi.  Oboje su održali sjajne kurseve i angažovali pažnju velikog broja kolega koji takođe teže ka usavršavanju.

Aktivnosti

Aktivni smo članovi Udruženja živimo zdravije a jedan od programa koje smo podržali je i Baletski studio Profizio.

Naše težnje vezane su i za promociju fizičke aktivnosti kao medicinskog koncepta.  Cilj nam je šira društvena implementacija i potrebno učiniti napor jer je rezultat poboljšanje zdravlja pojedinca i društva u celini.

Podizanje svesti o važnosti zdravstvene preventive u svim starosnim kategorijama predstavlja jedan od prvih stepenika postizanju dobrog zdravlja i kvaliteta života. Promotivne aktivnosti vezane su za televizijska gostovanja kao i za predavanja na festivalima zdravlja i drugim mestima na kojim je važno pretstaviti ovakav koncept.

Kvalitetom usluge koji traje i postepeno se poboljšava, stvorili smo poverenje i kod drugih zdravstvenih ustanova.

Jedna od takvih ustanova je i Internistička ordinacija Intervita iz Novog Sada.

Sa stručnim timom ove ordinacije sarađujemo već više od godinu dana i nadamo se produbljivanju saradnje u smislu osnivanja još jednog Pro Fizio odeljenja za rehabilitaciju u Novom Sadu.

Lepu saradnju smo ostvarili i sa Ordinacijom za radiološku dijagnostiku – City Medik 

Uspeh vs Neuspeh = Rezultat

Ova stranica omogući će nam prostor da sa svojim čitaocima podelimo i trenutne uspehe i neuspehe u lečenju i promociji zdravlja. Neuspesi su sastavni deo svakog rada i izgradnje a dobra analiza, razmena mišljenja i posledična korekcija pristupa jeste najbolji put od neuspeha ka uspehu.

Pozivamo Vas da budete aktivni učesnici ove stranice sa svojim komentarima i preporukama i zamerkama.

Zajedno ćemo Pro Fizio učiniti biljim mestom i još pouzdanijim osloncem za naš zdraviji život.

Bridge – communications – ekipa sa kojom delimo vizije, smišljamo nove planove i postavljamo ciljeve

Pro Fizio - podrška sportistima
Podrška sportu – pokret Marina Maljković