KINEZITERAPIJA – Bol u vratu

KINEZITERAPIJA KOD BOLA U VRATU

Bol u vratu, često i ramenom pojasu je pored bola u leđima čest simptom koji pogađa mahom radnu populaciju kad govorimo o hroničnom bolu.

Bol u vratu
Pro Fizio – dijagnostika

Akutni bol u vratu nastaje zbog povreda mišićnih ili koštano-zglobnig elemenata ove regije.

Vratni segment je najpokretljiviji segment vratne kičme, samim tim i najosetljiviji. Da bi bio zdrav potrebno mu je kretanje. Da bi ozdravio od povrede ili nekog hroničnog degenerativnog procesa -takođe mu je potrebno kretanje.

Kao što je navedeno u tekstu razlikujemo akutni i hronični bol u vratu.

Akutni bol u vratu

je uzrokovan povredom (saobraćajni udes – WIPLASH – povreda) ili naglim pokretom ukoliko već postoji  povreda ili degeneracije vratne kičme. Ovaj bol je često praćen zaštitnim, antalgičnim položajem – pacijent kaže da se „ukočio“ i da ne može do pokrene glavu, posebno su bolno pokreti rotacije glave i vrata.

U akutnoj fazi često savetujemo upotrebi Šancovog okovratnika dok se akutni bol ne smiri a potom aktivnu kineziterapiju.

Hronični bol u vratu

nastaje ili ako se adekvatno ne izleči akutni bol ili  kao posledica preopterećenja vratne kičme. Ovo se često sreće kod pacijenta koji dugo sede ili stoje dok rade. Ovakav prinudni položaj uzrokuje slabljenje duboke leđne i vratne muskulature što dovodi do slabljenja neuromotorne kontrole vratnog segmenta i do napredovanja degenerativnih procesa. Ovo je poznato kao  – zli začarani krug-

Izlazak iz ovog kruga ali i preventiva je upravo kineziterapija.

Kineziterapija mora da bude adekvatno dozirana i usmerena na prave mišićne grupe kako bi došlo do trajnog oporavka vranog segmenta.

Sa vežbama se kreće od aktivacije grudne leđne muskulature jer najveći broj mišića koji kontrolišu pokrete glave i vrata kreću upravo iz ove regije.

Pokretljivost glave i vrata treba da bude jedan od prioriteta rehabilitacije jer kroz vratni telesni segment prolaze krvni sudovi koji snabdevaju mozak i druge organe čula, kao i nervni putevi koji kontrolišu sve telesne funkcije. Ovo je jedan od najvažnjih razloga za održanje pravilne dinamike ovog segmenta tela.

Možete pročitati i naš tekst na sajtu E-Klinika