EDUKACIJA – NOVO!!

EDUKACIJA

Edukacija ili kontinuirana medicinska edukacija je osnov za sticanje novih i produbljivanje postojećih znanja.

U Pro Fizio ambulanti negujemo edukaciju kao jednu od osnovnih stubova upravo zbog želje da svojim pacijnentima pružimo najbolji mogući tretman iz domena medicinske rehabilitacije.

 

Poštovani,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da smo u okviru naše ambulante započeli sa organizacijom autorizovanih edukativnih seminara/kurseva iz domena fizikalne medicine i rehabilitacije.

U narednom periodu trudićemo se da prepoznamo aktuelne teme i obezbedimo kvalitetne predavače u skladu sa odabranim temama.

Ovim pismom Vas pozivamo da nam se, ukoliko prepoznate opravdanost, priključite na edukaciji koju organitujemo u Oktobru ove godine.

Tema: KINEZITERAPIJA I PROPRIOCEPCIJA U FIZIOTERAPIJI – Deo 1  (Donji kinetički lanac)

Predavač: Blanka Koščak Tivadar, PhDc (Slovenia)

Opis i program u prilogu.

Mesto održavanja edukacije:    Pro Fizio ambulanta za rehabilitaciju,                                                                                                                 Vojvode Stepe 347B, Voždovac, Beograd

Tip edukacije: Predavanje i radionica

 

Datum: 12.10.2019.

Vreme početka: 08.30h

Očekivano vreme završetka: 19.30h

Broj radnih sati: 10

Cena za Deo 1.: 18000,00 RSD    (Rezervacija mesta 6000,00 RSD – za individualne prijave)

Račun za uplate: 340-11410885-30 (ERSTE Banka)

Na uplatnici u polju – Svrha uplate, molim Vas upišite ime polaznika i temu edukacije iz naslova.

 

KINEZITERAPIJA I PROPRIOCEPCIJA U FIZIOTERAPIJI – Deo 1  (Donji kinetički lanac)

Predavač: Blanka Koschak Tivadar PhDc

Kinezioterapija i proprioceptivna rehabilitacija, pokretom, značajno doprinose poboljšanju, očuvanju i oporavku poremećene zdravstvene ravnoteže. Eliminiše kineziofobiju, koja ograničava uspešnu rehabilitaciju i eliminiše rizik od razvoja hroničnog bola.

Kinezioterapija i proprioceptivna rehabilitacija poboljšavaju senzimotornu funkciju mišića, poboljšavaju izmenjenu biomehaniku, dovodi do modifikacije osećaja bola, poboljšavaju funkciju i, uz veću samosvest i aktivnost, obezbeđuju bolji kvalitet života. Kognitivno orijentisana fizička aktivnost, prema najnovijim naučnim rezultatima, obezbeđuje uspešnu rehabilitaciju. Rehabilitacija je zasnovana na savremenim neuro-naučnim pristupima i što je više moguće u skladu sa potencijalima i očekivanjima pacijenta.

Razumevanjem mehanizma bola i disfunkcije nociceptivne obrade kod hroničnog bola, terapeut može objasniti pacijentu mehanizam centralne senzibilizacije. Uz dobro poznavanje osobina bio-psiho-socijalnog bola i upotrebu specifičnih komunikacionih  veština, i primenu stimulativnh modela fizičke aktivnosti, rehabilitacija će biti efikasnija.

Sa integracijom kinezioterapije i proprioceptivne rehabilitacije, lekar/ terapeut/ trener će savladati najsavremenije tehnike i saznanja koja se primenjuju u medicini.

Kineziterapija i proprioceptivna rehabilitacija su korisni u rehabilitaciji kod ortopedskih, traumatoloških, kardioloških, neuroloških, kao i kod drugih simptoma i stanja, u sportu i bez obzira na starosnu dob pacijenta.

Učesnici kursa će:

•biti obučeni za procenu motoričke kontrole donjeg kinetičkog lanca u cilju procene mišićne snage i izdržljivosti pacijenata i osoba koje imaju bilo koji vid disfunkcije donjeg kinetičkog lanca;

• biti obučen za izradu programa rehabilitacije koji se odnose na razne bolesti, povrede i stanja;

• biti obučeni za pripremu programa rehabilitacije za izdržljivost i povećanje mišićne snage zasnovane na principima kineziterapije i proprioceptivnih vežbi.

Usmena i praktična verifikacija će se vršiti istovremeno tokom trajanja kursa.

Edukacija je pogodna za fizioterapeute, lekare i sportske trenere.

Program:

8.00 do 8.15        Prijava, jutarnja kafa/čaj

8.15 do 8.30        Ulazni test/evaluacija

8.30 do 9.15        Značenje kinezioterapije i propriocepcije – naučni nalazi

9.15 do 10.30      Značenje kinezioterapije i propriocepcije – opšti deo

10.30 do 11h       Pauza

11.00 do 11.45   Kinezioterapija i propriocepcija – teorija donjih ekstremiteta

11.45 do 12.30   Kinezioterapija i propriocepcija – vežbe donjeg ekstremiteta

12.30 do 13.30   Ručak

13.30 do 14.15   Razumevanje boli

14.15 do 15.30   Kognitivno orijentisana fizička aktivnost

15.30 do 16.00   Pauza

16.00 do 16.45   Kinezioterapija i teorija donjeg ekstremiteta propriocepcije

16.45 do 17.30   Kinezioterapija i propriocepcija donji ekstremiteti – vežba

16.45 do 17.30   Vežbe orijentisane na senzornu stimulaciju

17:30 do 18:00   Diskusija

18:00 do 18:15   Izlazni test/evaluacija

 

Predavač: Blanka Koschak Tivadar

Diplomirani fizioterapeut, magistar obrazovanja i zdravstva i doktorski kandidat na Univerzitetu u Ljubljani.

Međunarodne reference :

• Ciriax terapeut,

• PNF terapeut

• FDM terapeut

• Fascialni fitnes trener – trener

Aktivni je predavač na kongresima i konferencijama u Sloveniji i svetu, kao i autor nekoliko objavljenih članaka. Ima habilitaciju višeg predavača i obrazuje studente fizioterapije.