KONSULTANTI

Konsultanti

Konsultanti – Stručna podrška u Pro Fizio ambulanti za rehabilitaciju. Naša ambulanta bavi se rehabilitacijom širokog spektra stanja i oboljenja koštanozglobnog sistema.

Radi održavanja visokog nivoa medicinske usluge i njenog stalnog unapređenja stručna podrška je razumljiv i neophodan koncept.

Fizikalna terapija, medicinska rehabilitacija,

ortopedija, sportske povrede

Dr Sc med Biljana Stojanović

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i Klinički neurolog

Lekar sa preko 30 godina iskustva u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i neurologiji.  Bavi se neurološkom dijagnostikom, terapijom i medicinskom rehabilitacijom:

  • Glavobolje
  • Terapija bola,
  • Centralna i periferna neuralgija,
  • Neuropatija,
  • Stanje posle moždanog udara,
  • Neurotrauma.

 

Dr Sc med Suzana Milutinović

Specijalista ortopedije i traumatologije

Ortoped – Mikrohirurg

Aktivan hirurg iz domena ortopedije, traumatologije i mikrohirurgije. Angažovan od strane Košarkaškog saveza Srbije kao glavni lekar ženskih reperezentativnih selekcija. Aktivno se bavi primenom PRP terapija (terapija krvnom plazmom).

Povrede kostiju i zglobova, mekotkivne povrede, hronične rane, degenerativne promene velikih zglobova, hirurgija i traumatologija šake i stopala.

Radi zakazivanja pregleda u našoj ambulanti i patronažno mežete nas kontaktirati putem telefona i e-maila.