Vežbe za bol u vratu i ramenom pojasu.

Bol u vratu i ramenom pojasu je drugi najčešći bol muskuloskeletnog aparata odmah posle bola u donjim leđima.  Bol u vratu i ramenom pojasu može imati razne uzroke, od preopterećenja usled prinudnog položaja, reakcije na psiho-fizički stres, akutnog i odloženog bola usled povrede do reakcije na neka druga oboljenja.

U ovom tekstu obradićemo kineziterapijske vežbe koje su usmerene na preventivu i lečenje bola u vratno raenoj regiji izazvanog hroničnim preopterećenjem ili psihofizičkim stresom, bez neuroloških simptoma ili simptoma akutne traume.

Vrat i rameni pojas predstavljaju funkcionalnu celinu u smislu kontrole položaja i pokreta glave i celokupnog gornjeg kinetičkog lanca (rameni pojas i obe ruke). Sam vratni kičmeni segment je najpokretljiviji deo kičmenog stuba što ga čini i osetljivim na povećano posebno statičko opterećenje. Takođe svaki pokret ruke, kontrolisan ili iznenanadan, ima svoje uporište upravo u ovoj regiji, što dodatno usložnjava već kompleksnu funkciju ovog dela kičme.

Zanimljivo je i da najveći broj mišića koji konrolišu vratno ramenu regiju u stvari polazi iz nižih regija grudnog koša gde se pripaja za nastavke grudnih kičmenih pršljenova.  Pa u kineziterapiji za početak vratnog kičmenog segmenta uzimama 10-ti grudni pršljen a ne anatomski 7-mi vratni.

Zato, aktivacija muskulature grudne i paralopatične regije i predstavlja osnov za preventivu i za lečenje muskuloskeletnog bola izazvanog preopterećenjem ili stresom.

Program vežbi:

Početni položaj – Sedeći sa šakamo položenim na krilo i dlanovima okrenutim na gore.

Početni položaj sa rukama položenim na krilu, dlanovi okrenuti na gore

Ovakav položaj ruku rasterećuje rameni pojas i isključuje potencijalnu aktivaciju oduparanja ruku koja može smanjiti efikasnost predstojećih vežbi.

Vežba 1.

Aktivnost:  Podizanje ramena na gore u simetričnom obrascu. Vežba se izvodi u sporom ritmu uz neometano, normalno disanje. Zadržavanje u aktivnom položaju treba da bude do 6 sekundi, koliko traje i pauza između ponavljanja u početnom položaju.

Vežba 2.

Aktivnost:  Spajanje lopatica bez promene visine ramena. Vežba se izvodi u sporom ritmu uz neometano, normalno disanje. Zadržavanje u aktivnom položaju treba da bude do 6 sekundi, koliko traje i pauza između ponavljanja u početnom položaju.

Vežba 3.

Aktivnost:  Kruženje ramenima unazad u simetričnom obrascu. Vežba se izvodi u sporom ritmu uz postepeno povećanje obima pokreta.

Početni položaj  – Sedeći sa rukama odmaknutim od tela pod 90 stepeni i savijenim laktovima pod 90 stepeni.

Vežba 4.

Aktivnost: Iz početnog položaja ruke se rotiraju ka spolja u oba zgloba ramena u simetričnom obrascu. Cilj je postići maksimalnu spoljašnju rotaciju i osetiti kako se lopatice „lepe“ za grudni koš. Ovakva aktivnost treba da traje uz pojačavanje do 6 sekundi koliko traje i odmor u početnom položaju.  Treba napomenuti da tokom izvođenja ove vežbe ne treba težiti spajanju lopatica.

Možda ste primetili da nismo prikazali vežbe u kojima se vratna kičma pomera prema maksimalnim položajima u svim pravcima, to je zato što prilikom propisivanja takvih vežbi treba uzeti u obzir nekoliko dodatnih papametara koji su individualni i prema kojima ovakve vežbe treba dozirati.

Pokrete glave i vrata u svakodnevnim aktivnostima treba izvoditi u bezbolnim obimima. Nagla zabacivanja glave, izazivanje kvrckanja vrata i slične „olakšavajuće pokrete „ treba izbegavati.

Vežbe koje su predstavljene u ovom tekstu dovešće do regilacije tonusa i povećanja grube mišićne snage vratno ramene muskulature i pozitivno će uticati na uspostavljanje kvalitetnije neuromotorne kontrole celog gornjeg kinetičkog lanca. 

Vežbe treba izvoditi svaki dan i do nekoliko puta dnevno. Program je posebno povoljan za osobe koje puno rade u sedećem prinudnom položaju jer ih mogu lako izvesti u pauzama radnih aktivnosti.